Сектор містобудування та архітектури
Інформаційна картка адміністративної послуги Надання паспорту прив’язки тимчасових споруд PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
08.05.2013 22:39

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

від _________ №______

 

Інформаційна картка

адміністративної послуги

Надання паспорту  прив’язки тимчасових споруд

_____________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

відділ містобудування та архітектури Бородянської райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта

надання адміністративної послуги

07800, смт. Бородянка,

вул. Леніна, 331-Б

2.

Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.00
П’ятниця з 8.00 до 16.00
Вихідні: субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел./факс:  (04577) 5-12-97,

 (04577) 5-22-67

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

ст.28 Закону України  „Про регулювання містобудівної діяльності

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінрегіону №244 від 21.10.2011 р. «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності » 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення забудовника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а

також вимоги до них

1. Схема розміщення ТС;

 2. Ескізи фасадів  ТС  у кольорі М 1:  50 (для стаціонарних ТС), які  виготовляє суб'єкт господа-рювання, що  має   ліцензію   на виконання  проектних робіт,  або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

3. Схема благоустрою прилеглої  території, складену замовником або суб'єктом підприємницької  діяльності, який  має  відповідну ліцензію,  архітектором,  який  має  відповідний кваліфікаційний сертифікат,  відповідно  до  Закону   України "Про благоустрій населених пунктів України" ( 2807-15 );

4. Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за  наявності), отримані  замовником  у  балансоутримувача  відповідних інженерних мереж.    

10.

Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для отримання паспорта прив’язки ТС забудовник звертається до відповідного спеціально уповноваженого органу містобудування та  архітектури  з  письмовою заявою щодо оформлення паспорта прив'язки ТС

11.

Платність (безоплатність надання адміністративної послуги

безоплатно

 

У разі платності:

 

 

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

15 робочих днів 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у видачі паспорта прив’язки є  невідповідність намірів щодо місця розташування ТС комплексній схемі розміщення ТС (у разі наявності), будівельним нормам.

14.

Результат надання адміністративної послуги

Паспорт прив’язки тимчасових споруд 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається заявнику

16.

Примітка

 

 

* також до інформаційної картки додається форма заяви

 

 

Начальник відділу                                                            М.М. Левченко

 
Інформаційна картка адміністративної послуги Надання містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
08.05.2013 22:35

 

 

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

   Розпорядження голови райдержадміністрації

                     від _________ №______

  

Інформаційна картка

адміністративної послуги

Надання містобудівних  умов та обмеження забудови земельної ділянки

_____________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

відділ містобудування та архітектури Бородянської райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб”єкта

надання адміністративної послуги

07800, смт. Бородянка,

вул. Леніна, 331-Б

2.

Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.00
П’ятниця з 8.00 до 16.00
Вихідні: субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб”єкта надання адміністративної послуги

тел./факс:  (04577) 5-12-97,

 (04577) 5-22-67,

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

ст.29 Закону України  „Про регулювання містобудівної діяльності”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінрегіону №109 від 07.07.2011 р. «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення забудовника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а

також вимоги до них

1. письмова заява щодо намірів забудови земельної ділянки;

2. засвідчена в  установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;

3. ситуаційний план   (схема)  щодо  місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);

4. викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;

5. кадастрова довідка з   містобудівного   кадастру      разі наявності);

6. черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру -  за умови відсутності містобудівного кадастру);

7. фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);

8. містобудівний розрахунок  з  техніко-економічними показниками запланованого об'єкта будівництва.

10.

Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для отримання містобудівних умов та обмежень забудовник звертається до відповідного  спеціально уповноваженого  органу містобудування та архітектури  з  письмовою  заявою щодо намірів забудови земельної ділянки.

 

11.

Платність (безоплатність надання адміністративної послуги

безоплатно

 

У разі платності:

 

 

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

7 робочих днів 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для відмови у видачі містобудівних умов та обмежень є  невідповідність  намірів  забудови земельної ділянки положенням відповідної містобудівної документації на місцевому рівні.

 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається заявнику

16.

Примітка

 

* також до інформаційної картки додається форма заяви

Начальник відділу                                                М.М. Левченко

 

Начальнику відділу містобудування

та архітектури

Бородянської районної державної адміністрації 

Левченку М.М.

___________________________________

     (керівник або уповноважена особа)

___________________________________

(назва підприємства, установи, організації)

_________________________________

                   (ПІБ заявника)

 

Код ЄДРПОУ_______________________

Адреса реєстрації:___________________

___________________________________

 

 

 

Заява

на видачу містобудівних умов та обмежень

 

Прошу надати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки загальною площею _________________ га, посвідчену_______________________________________________________  

                  (документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, )

________________________________________________________________

яка розташована __________________________________________________

(місце знаходження земельної ділянки)

________________________________________________________________

 

До заяви додається:

1.     Копія державного акта на право власності на земельну ділянку;

2.     Ситуаційний план-схема;

3.     Викопіювання з топоплану;

4.     Черговий кадастровий план;

5.     Фотофіксація земельної ділянки;

6.     Містобудівний розрахунок.

 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно- телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування та архітектури.

 

       _______________________________                                         ___________________

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                           (підпис)

____  ________________ 20__ року

 

 

 
Інформаційна картка адміністративної послуги Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
08.05.2013 22:34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

             Розпорядження голови

          райдержадміністрації

            від _________ №______

 

Інформаційна картка

адміністративної послуги

Надання будівельного паспорту  забудови земельної ділянки

_____________________________________________________________________________

(назва адміністративної послуги)

 

відділ містобудування та архітектури Бородянської райдержадміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта

надання адміністративної послуги

07800, смт. Бородянка,

вул. Леніна, 331-Б

2.

Інформація щодо режиму роботи об’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.00
П’ятниця з 8.00 до 16.00
Вихідні: субота, неділя

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел./факс:  (04577) 5-12-97,

 (04577) 5-22-67

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

4.

Закони України

ст.27 Закону України  „Про регулювання містобудівної діяльності”

5.

Акти Кабінету Міністрів України

-

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ Мінрегіону №103 від 05.07.2011 р. «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» 

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/органів місцевого самоврядування

-

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Звернення забудовника

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а

також вимоги до них

1. письмова  заява щодо намірів забудови земельної ділянки;

2. засвідчена в установленому  порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою; засвідчена в установленому порядку згода  співвласників земельної ділянки  (житлового  будинку)  на  забудову  зазначеної земельної ділянки;

3. ескіз намірів забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці,  фасади,  максимальні  відмітки  висотності, відстані до сусідніх земельних ділянок).

10.

Порядок та спосіб  подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для отримання будівельного   паспорта забудовник звертається  до відповідного спеціально  уповноваженого органу містобудування та  архітектури з  письмовою  заявою щодо намірів забудови земельної ділянки.

 

11.

Платність (безоплатність надання адміністративної послуги

безоплатно

 

У разі платності:

 

 

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

 -

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

 -

12.

Строк надання адміністративної послуги

10 робочих днів 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою  для відмови у наданні будівельного паспорта є невідповідність  намірів забудови   земельної  ділянки  вимогам містобудівної документації на місцевому рівні, будівельним нормам, державним стандартам і правилам. 

14.

Результат надання адміністративної послуги

Будівельний паспорт забудови земельної ділянки 

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Видається заявнику

16.

Примітка

 

 

* також до інформаційної картки додається форма заяви

 

 

Начальник відділу                                     М.М. Левченко

 
Заява на видачу будівельного паспорта PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
08.05.2013 22:30

 

Начальнику відділу містобудування та архітектури

Бородянської районної державної адміністрації 

Левченку М.М.

(ПІБ заявника)

Паспорт серія _______№_______________

Адреса реєстрації:____________________

____________________________________

____________________________________

Тел.:________________________________

 

Заява

на видачу будівельного паспорта

 

Прошу надати будівельний паспорт забудови земельної ділянки загальною площею ______ га, посвідчену_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою)

яка розташована __________________________________________________

(місце знаходження земельної ділянки)

____________________________________________________________________________

 

 

До заяви додається:

1.     Копія державного акта на право власності на земельну ділянку на 1 арк.;

2.     Ескізні наміри забудови на ___ арк..

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно - телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування та архітектури.

 

 

______________________________________                                       ___________________

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                                (підпис)

 

____  ________________ 20___ року

 
Заява на видачу містобудівних умов та обмежень PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
08.05.2013 22:29

 

Начальнику відділу містобудування та архітектури Бородянської районної державної адміністрації 

Левченку М.М.

___________________________________

    (керівник або уповноважена особа)

___________________________________

 (назва підприємства, установи, організації)

_________________________________

      (ПІБ заявника)

 

Код ЄДРПОУ_______________________

Адреса реєстрації:___________________

___________________________________

 

Заява

на видачу містобудівних умов та обмежень

 

Прошу надати містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки загальною площею _________________ га, посвідчену_______________________________________________________  

                                    (документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, )

________________________________________________________________

яка розташована __________________________________________________

(місце знаходження земельної ділянки)

________________________________________________________________

 

До заяви додається:

1.     Копія державного акта на право власності на земельну ділянку;

2.     Ситуаційний план-схема;

3.     Викопіювання з топоплану;

4.     Черговий кадастровий план;

5.     Фотофіксація земельної ділянки;

6.     Містобудівний розрахунок.

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно- телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування та архітектури.

 

 

       _______________________________                                         ___________________

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                           (підпис)

 

____  ________________ 20__ року

 
Більше новин...


Сторінка 8 із 9
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld