Соціальний захист населення
Засідання міждисциплінарної команди з надання послуги патронату над дітьми PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
15.06.2018 05:16

 

 

12 червня у рамках підтримки патронатного вихователя т.в.о голови райдержадміністрації Валентином Корнієнком проведено засідання міждисциплінарної  команди з надання послуги патронату над дітьми.

Читати далі...
 
Розпорядження PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.06.2018 10:26

 
Про забезпечення розвитку системи комплексної реабілітації (абілітації) осіб (дітей) з інвалідністю,дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.06.2018 21:35

 

 


З метою забезпечення розвитку системи комплексної реабілітації (абілітації) осіб (дітей) з інвалідністю, дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, Мінсоцполітики продовжується робота в частині створення відповідних умов, а саме:

І. Наказом Мінсоцполітики від 14.03.2018 № 355 «Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», зареєстрованим у Міністерстві юстиції 04.04,2018 р. за № 401/31853 (далі - Наказ № 355), затверджено Зміни до Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 09.08.2016 № 855, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 01.09.2016 за № 1209/29339, що врегульовують наступні питання:

1. Реабілітаційна установа (центр комплексної реабілітації) може забезпечувати отримувачів реабілітаційними послугами не лише у формі тимчасового перебування, але і в умовах стаціонарного режиму (постійного перебування).

2. Надається можливість утворювати установи (зокрема шляхом їхньої реорганізації) для надання послуг з комплексної реабілітації для певної нозології, зокрема для осіб (дітей) з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень або з порушенням зору або порушенням опорно-рухового апарату тощо. У зв’язку з цим застосовуються слова „та/або” у тексті завдання установи. Наприклад, може бути: Комунальна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для осіб (дітей) з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень».

3.   Надавати (установами) отримувачам лише ті види реабілітаційних послуг (заходів), яких вони за рішенням реабілітаційної комісії установи об’єктивно потребують.

Статтею 26 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю передбачено, що держави-учасниці організовують, зміцнюють та розширюють комплексні абілітаиійні та реабілітаційні програми, особливо у сфері соціального обслуговування таким чином, щоб ці послуги та програми починали реалізовуватися якомога раніше й ґрунтувалися на багатопрофільній оцінці потреб і сильних сторін індивіда.

Відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» реабілітаційні установи здійснюють комплексну реабілітацію осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю шляхом реалізації, зокрема, медичних,фізичних, психологічних, педагогічних, професійних та інших заходів відновлювального характеру, спрямованих на попередження прогресування патологічного процесу, усунення чи максимально можливу компенсацію обмежень життєдіяльності, відновлення здоров'я та трудових навичок осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, корекцію психічних процесів, здобуття ними освіти, їх трудову зайнятість незалежно від категорії і причин інвалідності.

Законом України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» визначено поняття «попередження інвалідності», що передбачає здійснення комплексу медичних, гігієнічних, фізичних, педагогічних, психологічних, професійних та інших заходів, спрямованих на профілактику переходу захворювання, наслідків травми або вади в інвалідність особи або на зменшення тяжкості інвалідності. Це поняття стосується, зокрема дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності.

4.   Реабілітаційна установа може сприяти у встановленні опіки чи піклування у разі визнання особи з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень недієздатною або якщо її дієздатність обмежена. При цьому така норма не є новою, оскільки вона перенесена з наказу Мінсоцполітики від 15.02.2016 № 112, що втратив чинність.

5.   Визначаються чіткі умови щодо надання транспортних послуг отримувачам, які проходять реабілітацію в установі. Така деталізація є вкрай необхідною, оскільки чинна норма може трактуватися, як перевезення отримувачів послуг по всій території України, враховуючи при цьому те, що державні реабілітаційні установи можуть приймати осіб з будь-якого регіону.

6.   Реабілітаційним установам надається можливість визначення загальної спрямованості реабілітаційного процесу та її складових з урахуванням особливостей своєї діяльності.

При цьому, реалізація передбачених установою напрямів може забезпечуватися різними формами організації реабілітаційного процесу та видами реабілітаційних послуг, серед яких можуть бути денний догляд, соціальний супровід, денна зайнятість тощо.

7. Виходячи з особливостей організації реабілітаційного процесу, установам (центрам комплексної реабілітації) надається можливість самостійно визначати і затверджувати мережу реабілітаційних груп (за потреби) або їх не формувати (тобто у випадку застосування індивідуальних графіків отримання послуг).

При цьому установа може комбінувати у своїй діяльності обидва (вказані) організаційні підходи, виходячи з потреб кожного клієнта.

У разі формування мережі груп їх наповнюваність повинна визначатися відповідно до нормативів виробничого навантаження працівників, за якими вони закріплюються.

II. На підставі Наказу № 355 визнано такими, що втратили чинність, деякі накази Мінсоцполітики, зокрема:

-       від 15.08.2013 № 505 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», зареєстрований в Міністерстві юстиції 02.09.2013 за № 1511/24043 (зі змінами);

-       від 06.04.2015 № 379 «Про затвердження Типового положення про центр професійної реабілітації інвалідів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.04.2015 за № 425/26870;

-       від 15.02.2016 № 112 «Про затвердження Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», зареєстрований в Міністерстві юстиції 03.03.2016 за № 338/28468.

-       від 31.03.2015 № 352 «Про затвердження Соціальних нормативів у сфері надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам», зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.04.2015 за № 408/26853;

Рішення (про визнання такими, що втратили чинність, зазначених наказів Мінсоцполітики) прийнято з метою реалізації Мінсоцполітики та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування єдиної державної політики у сфері комплексної реабілітації (абілітації), а також спрощення організації та вдосконалення діяльності реабілітаційних установ.

Наявність єдиного, універсального та зрозумілого для практичного застосування документу (тобто Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю) дає можливість засновникам та керівникам реабілітаційних установ створювати належні умови для ефективного їх функціонування, що передбачає, зокрема можливості права вибору, надання саме тих послуг, що потребують отримувачі тощо.

III. Враховуючи те, що на підставі Наказу № 355 визнано такими, що втратили чинність, накази Мінсоцполітики від 15.08.2013 № 505, від 06.04.2015 № 379, від 15.02.2016 № 112, Мінсоцполітики прийнято рішення (Наказ Мінсоцполітики від 10.04.2018 № 491) визнати такими, що втратили чинність (втратили актуальність), накази Мінсоцполітики:

-       від 31.10.2016 № 1252 «Деякі питання діяльності реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю» (Примірні штатні нормативи чисельності працівників центру соціальної реабілітації для дітей з інвалідністю, центру професійної реабілітації для осіб з інвалідністю).

-       від 10.01.2017 № 25 «Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників реабілітаційної установи змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень».

Організаційні питання стосовно направлення, зарахування отримувачів до реабілітаційних установ державної та комунальної форми власності вирішуються в рамках:

-   Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.12.2013 № 921);

-   наказу Мінсоцполітики від 28.07.2016 № 825 «Про затвердження форм документів для отримання особами з інвалідністю та дітьми віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних (абілітаційних) послуг у реабілітаційних установах», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 28.07.2016 року за № 1121/29251.

Мінсоцполітики звертає особливу увагу на актуальність роботи реабілітаційних установ, що надають реабілітаційні (абілітаційні) послуги дітям з інвалідністю та дітям віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, оскільки їхня діяльність є вкрай важливою складовою реалізації державної політики у сфері інклюзивної освіти.

Реабілітаційні установи забезпечують необхідну попередню соціалізацію дітей, їхню психологічну та емоційно-вольову підготовку до переходу в інклюзивні освітні заклади. В подальшому, на етапі інклюзивного навчання, діти мають продовжувати отримання відповідних послуг в реабілітаційних установах, оскільки такий комплексний підхід підвищить успішність навчання.

Заклади освіти, інклюзивно-ресурсні центри та реабілітаційні установи (комплексної реабілітації) повинні забезпечувати взаємну координацію Індивідуальної програми розвитку дитини та Індивідуального плану реабілітації (внутрішнього документу реабілітаційної установи).

 


 
Урядом з травня 2018 року встановлені нові правила призначення житлових субсидій PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
29.05.2018 16:30

 

 

Уряд зробив рішучий крок у напрямку підвищення адресності і ефективності програми житлових субсидій.

Установлено, що з 1 травня 2018 р. призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є:

ü у складі домогосподарства, або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку і старше на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії відсутні доходи, які враховуються для її призначення;

ü або члени домогосподарства отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати (3723,00грн.), встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

ü внутрішньо переміщені особи;

ü особи, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства;

ü особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);

ü особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають.

Хто має право на отримання субсидії в 2018 році?

 

За законодавством України право на отримання державної субсидії мають сім’ї, чиї витрати на оплату житлово-комунальних послуг (в межах встановлених норм споживання та з урахуванням пільг) перевищують розмір обов’язкового відсотка платежу. Сума платежу для кожного домогосподарства визначається індивідуально і залежить від сукупного доходу сім’ї.

Постановою Кабінету Міністрів № 319 від 27.04.2016 було внесено зміни до порядку надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Одним з нововведень уряду є пропозиція тимчасової відміни пільг на квартиру. Таким чином, на період отримання субсидії громадянам, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг, вони нараховуватися не будуть. Проте, розрахунок субсидії буде проводитися з урахуванням пільг на сплату послуг і обсяг обов’язкового платежу за послуги ЖКГ буде залежати виключно від доходів сім’ї.

 

Які ж найбільш суттєві зміни у порядку надання субсидій?

 

Встановлено, що у складі домогосподарства при визначенні права на субсидію, та обчисленні доходів при розрахунку субсидії враховуються також члени сім'ї особи із складу домогосподарства, а саме: чоловік, дружина та діти віком до 18 років не залежно від місця реєстрації.

Тобто, якщо чоловік/дружина особи із складу домогосподарства зареєстровані за іншою адресою, їхнє майно (транспортні засоби, тощо) та доходи також враховуються при призначенні субсидії.

 
Хто не має права на комунальну субсидію?

 

Внаслідок оновлення урядової програми надання доплат на сплату комунальних платежів, призначення житлової субсидії відбувається з урахуванням майнового стану здобувача. Зважаючи на це, приблизно 15-20% субсидіантів позбавляються пільг на ЖК-послуги.

Юридичний портал України детально розглянув оновлені правила призначення і новий порядок переоформлення субсидій на 2018-2019 роки.

Через нові правила нарахування субсидій в 2018 році, право на отримання субсидії втратили наступні категорії громадян:

ü орендодавці, які не задекларували доходи від здачі майна в оренду;

ü особи, які вчинили одноразову покупку або оплатили послуги вартістю понад 50 тисяч гривень;

ü будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх;

ü володарі автомобілів, з дня випуску яких пройшло менше 5 років. Виняток становлять мопеди або машини, видані соцорганами;

ü власники житлових приміщень з великою квадратурою: площа квартири перевищує 120 кв. метрів, а будинку — 200 кв. м. Обмеження не поширюється на дитячі будинки сімейного типу, прийомні та багатодітні сім’ї;

ü особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в центрі зайнятості, як безробітні, не отримують деяких у відповідності до Положення допомог та компенсаційних виплат;

 
На які послуги і в якому обсязі поширюється субсидія?

 

Відповідно до програми житлових субсидій, держава відшкодовує витрати на оплату користування житлом та комунальних послуг (тепло-, газо-, водопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот). Крім того, один раз на рік, для сімей, які використовують для опалення тверде паливо, а для приготування їжі скраплений газ, надається грошова субсидія на їх купівлю (Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива).

Постановою Кабінету Міністрів України №409 від 06.08.2014 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» прийняті єдині для всієї України норми житла та споживання комунальних послуг, на які може бути призначена субсидія.

Уточнення! Кабмін переглянув соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг для надання пільг і субсидій. Зокрема, для сімей, що складаються з 1-2 непрацездатних осіб (в тому числі пенсіонерів), соціальна норма житла, на яку надається субсидія була збільшена з 49 кв. м. до 75 квадратних метрів на домогосподарство (Постанова Кабінету Міністрів України № 300 від 26.04.2017).

 

Ознайомитися з вищевказаними стандартами на 2018 рік можна нижче.

Нормы жилья и потребления коммунальных услуг для субсидии

 

 

 
Як отримати житлово-комунальну субсидію в 2018 році?

 

Процедура оформлення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється структурним підрозділом з питань соціального захисту населення (соцзабез) за місцем реєстрації заявника (орендарі — за місцем проживання). Призначення субсидії здійснюється на підставі заяви та декларації. Документи можуть бути подані особисто, або надіслані поштою. Крім того, в Україні працює система онлайн-оформлення субсидій.

Управління оприлюднило нові правила житлової субсидії на сайті соцзахисту та Бородянської РДА і районної ради Вам буде потрібен наступний перелік документів для отримання субсидії (оновлений список):

ü заява на субсидію

ü при наймі житла — договір оренди

ü декларація про доходи

Деякі додаткові документи, що вплинуть на отримання субсидії, працівники управління можуть додатково запросити в завників.

 
На який термін призначається житлова субсидія?
 

Комунальна субсидія надається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців і розраховується:

§    на неопалювальний сезон — з 1 травня по 30 вересня

§    на опалювальний сезон — з 1 жовтня по 30 квітня

Для орендарів житла (квартирантів) правила отримання субсидії дещо інші. Відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється за наявності договору найму (оренди). Субсидія надається до кінця місяця, в якому закінчується термін дії договору оренди, але не більше, ніж на 1 рік. Автоматичного переоформлення субсидії для квартирантів не передбачено і для подальшого отримання компенсації на сплату ЖКГ орендарю необхідно особисто звернутися в УПтаСЗН.

Для домогосподарств, які використовують природний газ / електроенергію для індивідуального опалення, розмір субсидії на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

У деяких випадках субсидія може бути призначена за минулий період. Зокрема, при зверненні протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону. Подібна норма діє і відносно громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, субсидія їм може бути призначена з дня виникнення відповідного права, але не більше ніж за 6 місяців до звернення за субсидією.

При відсутності змін в родині перерахунок субсидій здійснюється автоматично і не вимагає додаткового звернення до органів соцзахисту. Однак основним моментом для збереження житлової субсидії є своєчасне погашення своєї частини платежу за послуги ЖКГ. А з 1 травня 2018 року термін дії субсидії на наступний період не продовжується, якщо у громадян є двомісячний борг по оплаті комуналки.

Перепризначення житлової субсидії на наступний опалювальний (неопалювальний) сезон для деяких категорій субсидіантів здійснюється виключно після надання нових заяв і декларацій. Зокрема, це:

ü     внутрішньо переміщені особи. Для оформлення субсидії ВПО більше не потрібно подавати договір найму житла, підставою для нарахування компенсації є акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї;

ü     громадяни, які звертаються за грошовими виплатами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

ü     сім’ї, в яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб в попередньому сезоні менша, ніж кількість прописаних;

 
Як розрахувати розмір субсидії в 2018 році на оплату комуналки?

 

Алгоритм дій при самостійному розрахунку розміру житлової субсидії наступний:

§  визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї

§  розрахунок обов’язкового відсотка платежу за послуги ЖКГ

§  обчислення розміру обов’язкового платежу

 

Увага! При розрахунку сукупного доходу сім’ї не враховується державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також допомога внутрішньо переміщеним особам. Решта видів соціальних виплат (в тому числі стипендія) підлягають обліку.

 

Для приватних підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, сукупний дохід (незалежно від отриманого прибутку) за кожен місяць розраховується за таким принципом:

§   платники єдиного податку 1 групи — зараховується дохід на рівні мінімальної заробітної плати, встановленої Кабміном

§   платники єдиного податку 2 групи — два розміри мінімальної зарплати

§   платники єдиного податку 3 групи — три розміри мінімальної зарплати

Сам по собі розрахунок субсидії досить складний, тому що пов’язаний з використанням безлічі критеріїв і застосуванням різних коефіцієнтів і формул. Щоб спростити для громадян процес обчислення Міністерство соціальної політики України розробило онлайн калькулятор субсидії.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій. Згідно з нововведеннями, при призначенні безоплатної компенсації на оплату ЖКГ до сукупного доходу громадян тепер не будуть зараховуватися:

§   вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок

§   вартість протезно-ортопедичних виробів та засобів реабілітації

§   суми регресних виплат (відшкодування шкоди за ушкодження здоров’я працівника)

Ще одним нововведенням КМУ при призначенні субсидії на 2018 рік є послаблення пенсіонерам. Змінено систему обліку доходів, тепер непрацюючі пенсіонери будуть оформляти житлову субсидію за новими правилами. Замість сукупного доходу за попередній рік, при розрахунку компенсації їм буде враховуватися дохід тільки за попередній перед зверненням місяць.

 
Як отримати субсидію тільки на фактично проживаючих мешканців?

 

Розгляд комісією питання про нарахування субсидії на фактичну кількість людей, які проживають в квартирі (будинку), здійснюється на підставі письмової заяви субсидіанта з відповідним проханням. При цьому, в декларації вказується повний склад зареєстрованих мешканців, але з позначкою «не проживають» навпроти відсутніх членів сім’ї.

На підставі цих документів, а також довідки, що підтверджує факт непроживання конкретної особи за цією адресою, соціальний інспектор перевіряє матеріально-побутові умови і складає акт. За результатами перевірки співробітниками УСЗН готується подання на Комісію, рішення якої є обов’язковим до виконання ЖКГ.

 Таким чином, цілком реально отримати через комісію постанову про нарахування плати за послуги ЖКГ тільки на проживаючих у квартирі людей (наприклад, не на 4 прописаних, а на 2 реально проживаючих). І доходи для розрахунку субсидії також будуть братися тільки на тих осіб, які фактично мешкають у приміщені.

Уточнення!Винесення такого рішення жодним чином не впливає на прописку громадян, відсутніх за зареєстрованим місцем проживання. Вони як і раніше будуть прописані за старою адресою, але на період їх відсутності плата за комунальні послуги нараховуватися їм не буде.

 
Про які зміни в сім’ї необхідно повідомити в соцзабез?

 

Відповідно до закону, одержувач субсидії зобов’язаний повідомити орган соціального захисту населення про будь-які зміни в родині, будь то зміни в складі мешканців, соціального статусу, джерела доходів, модифікації переліку одержуваних ЖКГ послуг або умов їх надання, а також про придбання товару або оплати послуг на суму понад 50 000 гривень. Інформування органу соцзахисту про зміни, що сталися відбувається у встановлений Законом термін (один місяць), шляхом подання відповідних документів. У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява та декларація.

 
Чи проводиться перерахунок субсидії при підвищенні вартості комунальних послуг?

Відповідно до пункту 14 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, перерахунок субсидії в межах установленого терміну її призначення здійснюється без звернення громадян у випадках:

§  зміни цін і тарифів на послуги ЖКГ

§  встановлення нової дати початку (закінчення) опалювального періоду

§  встановлення КМ нового розміру частки витрат громадян на оплату ЖКГ

§  зміни соціальної норми житла та нормативів користування комунальними послугами

§  проведення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.


 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

 

 

ЗАЯВА
про призначення житлової субсидії

 

 


 
Робоча нарада з питань перевезення залізничним транспортом пасажирів пільгових категорій PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
23.05.2018 06:23

 

 

22 травня т.в.о. голови Бородянської райдержадміністрації Валентин Корнієнко провів робочу нараду з питань перевезення залізничним транспортом пасажирів пільгових категорій.

Читати далі...
 


Сторінка 9 із 30
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld