Відкриті дані соц. захист
ПОЛОЖЕННЯ про управління соціального захисту населення Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.07.2017 07:02

 

                                                                                    

 БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

01.06.2018_                                                                                                                          № 197

 

Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Бородянської районної державної адміністрації

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу» /із змінами/, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (із змінами), Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 04 листопада 2016 року № 1296, враховуючи подання начальника управління соціального захисту населення райдержадміністрації:

 

1. Затвердити Положення про управління соціального захисту населення Бородянської районної державної адміністрації (далі – Положення), що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 07 березня 2013 року № 50 «Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення Бородянської районної державної адміністрації».

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 Т.в.о  голови адміністрації                                                     В. М. Корнієнко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження т.в.о.  голови Бородянської    районної державної адміністрації

01.06.2018    № _197

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління соціального захисту населення

Бородянської районної державної адміністрації

 

1. Управління соціального захисту населення Бородянської районної державної адміністрації (далі управління) є структурним підрозділом Бородянської районної державної адміністрації, підпорядковується голові райдержадміністрації та Департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації.

Управління є бюджетною, неприбутковою державною установою.

 

2. Управління забезпечує виконання повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту населення; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, рішеннями Київської обласної ради, наказами начальника Департаменту соціального захисту населення, розпорядженнями голови Бородянської районної державної адміністрації, рішеннями Бородянської районної ради, а також Положенням про управління соціального захисту населення Бородянської районної державної державної адміністрації (далі - Положення).

 

4. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) визначення пріоритетів соціального розвитку; підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та районних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення, оздоровленя визначених чинним законодавством України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної захисту населення дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім'ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей;

3) призначення та виплату соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, установлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг з оплати житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку;

4) розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

5) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням виконкомами сільських, селищних рад законодавства з питань соціального захисту населення, надання їм організаціно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;

6) забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної інфраструктури;

7) реалізацію державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань;

8) нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи.

 

5. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання норм Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства соціальної політики, доручень і розпоряджень голови Київської обласної державної адміністрації, Департаменту соціального захисту населення, голови Бородянської районної державної адміністрації та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) аналізує стан і тенденції соціального розвитку на території району та вживає заходів для усунення недоліків;

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Бородянського району;

4) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

5) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

7) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Бородянської районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

8) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії Бородянської районної ради;

9) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами Бородянської районної державної адміністрації інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань, що належать до його компетенції, для подання голові Бородянської районної державної адміністрації;

10) забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупції;

11) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

12) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

13) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

14) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

15) постійно інформує населення про виконання визначених законом повноважень;

16) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

17) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення.

18) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

19) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

20) забезпечує захист персональних даних;

21) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;

22) залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;

23) здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

24) співпрацює зі службою у справах дітей та сім’ї Бородянської районної державної адмінісрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;

25) у сфері соціально-трудових відносин:

забезпечує співробітництво місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, сприяє розвитку соціального діалогу;

проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

проводить моніторинг показників виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб – підприємців;

бере участь у розробленні районної програми зайнятості населення;

бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.

27) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

проводить призначення та виплату:

державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою із інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю, одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України; а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також особою, яка досягла 80-річного віку; непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг; подає пропозиції Бородянській  районній державній адміністрації та органу місцевого самоврядування під час формування проекту відповідного місцевого бюджету щодо передбачення коштів у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги;

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня»;

бере участь у роботі комісій, утворених при районних радах та державних адміністраціях з питань соціального захисту населення;

сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

проводить розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державної соціальної допомоги;

проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом „єдиного вікна” та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;+

надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи „мобільних соціальних офісів”;

здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів.

28) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

проводить підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та осіб на яких поширюється чинність Законів України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

організовує в межах компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

організовує збір і подання документів для виплати:

одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року;

забезпечує виплату разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;

веде облік внутрішньо переміщених осіб;

проводить перевірки достовірності та повноти інформації про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи;

вживає заходів в межах компетенції управління щодо соціального захисту сімей загиблих та поранених учасників АТО, інформує дані сім’ї про прийняті державою нормативно-правові акти щодо соціального захисту родин загиблих та поранених учасників АТО, надає консультативну допомогу, спрямовує за потребою до відповідних органів державної влади;

аналізує стан виконання комплексних програм, реалізація заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг України соціально незахищеним громадянам та подає голові Бородянської районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України;

організовує та проводить виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

29) у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

веде облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України;

координує роботу реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

приймає у встановленому порядку рішення про направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, а також дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

проводить виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством України;

визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації;

подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у комунальних реабілітаційних установах для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

30) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

31) інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

32) виконує інші передбачені законодавством України повноваження.

 

6. Управління для виконання своїх повноважень та завдань, має право:

отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Бородянської районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Бородянської районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Бородянської районної держадміністрації з питань соціального захисту населення;

користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Бородянської районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування,  підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Бородянської районної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором департаменту соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації в установленому законодавством порядку.

 

9.  Начальник управління:

1) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в управлінні;

2) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

3) подає на затвердження голові Бородянської держадміністрації положення про управління;

4) затверджує посадові інструкції працівників структурних підрозділів та розподіляє обов’язки між ними;

5) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Бородянської  районної держадміністрації;

6) вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

7) звітує перед головою Бородянської районної держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

8) може входити до складу колегії Бородянської  районної держадміністрації;

9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, які належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

11) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Бородянської районної держадміністрації, з департаментом соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Бородянської держадміністрації;

12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

13) подає на затвердження голови Бородянської районної держадміністрації, проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Бородянської районної держадміністрації кошторису управління;

15) проводить підбір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

17) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

20) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

21) виконує інші повноваження, визначені законом.

 

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані головою Бородянської районної держадміністрації, директором департаменту соціального захисту населення Київської обласної держадміністрації.

 

11. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посад начальником управління відповідно до законодавства про державну службу.

 

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Бородянської районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Бородянської районної держадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

 

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                              Л. Є. Болясов

 

 

 

 
Аналіз використання бюджетних коштів для всіх видів соціальних допомог за І квартал 2017 року PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.04.2017 05:50

 

                                                                                                       

                                                                                                                              тис. грн. 

Види допомог

 

За  I квартал  2017 року

 

К-ть

Нарахована сума

Виплачена сума

По вагітності та пологах

89

133,2

133,2

Одноразова доп. при народжені

2188

8866,6

8866,6

Допомога по догляду за дитиною до 3-х років

96

35,8

35,8

Допомога на дітей, які перебувають під опікою

63

1184,9

1184,9

Допомога на дітей одиноким матерям

356

1893,4

1893,4

Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

45

136,6

136,6

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сімям

119

1059,8

1059,8

Допомога при усиновленні дитини

7

38,7

38,7

Допомога малозабезпеченим особам, які доглядають за психічно хворим інвалідом 1 та 2 групи

22

148,4

148,4

Державна соціальна допомога особам, які не отримують пенсію

97

337,2

337,2

Компенсація непрацюючим, що доглядають за інвалідом  1гр., або за особою, що досягла 80-ти річного віку

4

0,6

0,6

Державна соціальна допомога інвалідам з дит-ва та дітям-інвалідам

615

2680,2

2680,2

Компенсація особам, які надають соціальні послуги

53

33,6

33,6

Прийомні сім’ї та дит. буд. сімейного типу

5

215,2

215,2

Субсидії по ЖКП

6890

46473,4

18005,3

Субсидії по СГТП

83

441,4

441,4

Пільги ЖКП

23328

8821,1

8884,6

Субвенція на транспорт та зв’язок

9087

140,0

140,0

 

   

 

 
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ БОРОДЯНСЬКОЇ РДА PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.04.2017 05:48

 

07801, смт. Бородянка, вул. Центральна, 230, е-mail: upsznbor@i.ua

 

П.І.Б.

Посада

Кабінет

Телефон

Керівництво

Боженко Олена Анатоліївна

Начальник управління соціального захисту населення Бородянської РДА

 

 

7

(04577)

5-15-49

Факс

(04577) 5-33-25

Апарат управління

Зелінська Тетяна Петрівна

Заступник начальника управління

12

(04577) 5-19-92

 

Ковальчук Олена Вікторівна

секретар керівника

8

(04577) 5-15-49

 

Галака Катерина Ігорівна

головний спеціаліст по роботі з персоналом

8

(04577) 5-15-49

 

Фінансово-господарський відділ

Пендзей Ніна Андріївна

начальник відділу – головний бухгалтер

11

(04577) 5-15-63

 

Крочак Марина Олександрівна

головний спеціаліст

11

(04577) 5-15-63

 

Сидоренко Марина Олександрівна

головний спеціаліст

11

(04577) 5-15-63

 

Бугай Роман Вікторович

Оператор комп’ютерного набору І катагорії

9

(04577) 5-15-63

 

Відділ звернень громадян по питаннях призначення всіх видів соціальних допомог

Шапаренко Наталія Миколаївна

Начальник відділу

2

(04577) 5-14-91

Черняк Галина Миколаївна

головний спеціаліст

2

(04577) 5-14-91

 

Шевчук Ольга Іванівна

головний спеціаліст

2

(04577) 5-14-91

 

 Чайка Світлана Петрівна

головний спеціаліст

 

2

(04577) 5-14-91

 

Сидоренко Олена Вікторівна

головний спеціаліст

2

(04577) 5-14-91

 

Бодур Людмила Станіславівна

архіваріус

2

(04577) 5-14-91

 

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян, інвалідів та перевірки пенсій

Романченко Віта Станіславівна

начальник відділу

3

(04577) 5-19-93

 

Палагеча Світлана Борисівна

головний спеціаліст

3

(04577) 5-19-93

Терещенко Вероніка Анатоліївна

головний спеціаліст

3

(04577) 5-19-93

Барбулова Наталія Леонідівна

головний спеціаліст

3

(04577) 5-19-93

Помаренко Тетяна Леонідівна

головний спеціаліст

3

(04577) 5-35-50

Нездолій Марія Василівна

головний спеціаліст

3

(04577) 5-35-50

Відділ соціальних інспекторів

Горбаченко Тетяна Вікторівна

начальник відділу

5

(04577) 5-14-91

 

Черницька Анна Вікторівна

державний соціальний інспектор

5

(04577) 5-14-91

Відділ формування виплатних документів

Дашеєва Дана Петрівна

начальник відділу

4

(04577) 5-19-93

 

Бережнюк Любов Олександрівна

головний спеціаліст

4

(04577) 5-19-93

Святченко Ірина Іванівна

головний спеціаліст

4

(04577) 5-19-93

Путовойт Валентина Анатоліївна

головний спеціаліст

4

 

Відділ з питань Чорнобильської катастрофи та трудових відносин

Оникієнко Раїса Василівна

начальник відділу

13

(04577) 5-32-21

 

Лукін Сергій Вікторович

головний спеціаліст

13

(04577) 5-32-21

Коновалов Богдан Вікторович

головний спеціаліст

13

(04577) 5-32-21

Худенко Ніна Миколаївна

головний спеціаліст - юрисконсульт

13

(04577) 5-32-21

Відділ прийняття рішень щодо призначення всіх видів соціальних допомог

Матківська Світлана Леонідівна

начальник відділу

6

(04577) 5-27-65

 

Казакова Оксана Леонідівна

головний спеціаліст

6

(04577) 5-27-65

 

Духненко Валентина Миколаївна

головний спеціаліст

6

(04577) 5-27-65

 

Демидова Інна Олегівна

головний спеціаліст

6

(04577) 5-27-65

 

Мариненко Вікторія Вікторівна

головний спеціаліст

6

(04577) 5-27-65

 

         

 

 

 
СТРУКТУРА Управління соціального захисту населення Бородянської РДА PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.04.2017 05:46

 

Назва посади

Кількість працівників

Апарат управління

4

Начальник управління 

1

Заступник начальника управління

1

Головний спеціаліст по роботі з персоналом

1

Секретар керівника

1

Відділ фінансово-господарського забезпечення

6

Начальник відділу - головний бухгалтер

1

Оператор комп’ютерного набору І категорії

1

Головний спеціаліст 

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Прибиральник  службових приміщень

1

Відділ звернень громадян по питаннях призначення всіх видів соціальних допомог

9

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний інспектор

1

Провідний інспектор

1

Архіваріус

1

Відділ прийняття рішень, щодо призначення всіх видів соціальних допомог

7

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Відділ формування виплатних документів

4

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян, інвалідів та перевірки пенсій

8

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Провідний інспектор

1

Відділ соціальних інспекторів

3

Начальник відділу

1

Державний соціальний інспектор

1

Провідний спеціаліст

1

Відділ з питань Чорнобильської катастрофи та трудових відносин

5

Начальник відділу

1

Головний спеціаліст - юрисконсульт

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Головний спеціаліст

1

Всього:

45

 

 

 

Начальник управління                                 (підпис)                                       О.А.Боженко

 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld