Служба у справах дітей
Усиновлення PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
23.02.2017 18:03

Усиновлення (удочеріння) є найбільш прийнятною і сприятливою формою виховання, за якої дитина в правовому відношенні повністю прирівнюється до рідних дітей, набуває в особі усиновителів батьків, рідну сім'ю

Крок 1. Заява про бажання усиновити дитину
Подружжя або особа, яка має намір усиновити дитину, звертається з письмовою заявою про взяття на облік як кандидатів в усиновлювачі до Служби у справах дітей за місцем проживання, де їм роз'яснюють умови усиновлення, права та обов'язки, що виникають у зв'язку з усиновленням.

Під час приймання документів заявникам роз'яснюються порядок та умови усиновлення, права і обов'язки кандидатів в усиновлювачі, усиновлювачів, правові наслідки усиновлення.

Крок 2. Висновок Служби у справах дітей
Служба у справах дітей протягом 10 робочих днів після отримання від громадян України заяви про бажання усиновити дитину:

·         перевіряє документи на відповідність вимогам законодавства;

·         проводить бесіду з заявниками, з'ясовує мотиви усиновлення, ставлення до виховання дітей.

У разі, коли усиновлення здійснюється одним із подружжя, з'ясовуються причини, з яких другий із подружжя не бажає бути усиновлювачем та його ставлення до намірів дружини (чоловіка) усиновити дитину;

·         складає акт про обстеження житлово-побутових умов кандидатів в усиновлювачі;

·         розглядає питання про можливість усиновлення ними дитини;

·         готує відповідний висновок;

·         у разі прийняття позитивного рішення ставить на облік кандидатів в усиновлювачі із занесенням даних про них у Книгу обліку кандидатів в усиновлювачі.

Заявникам може бути відмовлено у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі. У такому випадку надається обґрунтована відповідь у письмовій формі. Термін дії висновку про можливість бути усиновлювачами – 18 місяців від дати видачі. Якщо протягом дії висновку закінчився строк дії документів, кандидати в усиновлювачі поновлюють їх і додають до документів, повернутих Службою у справах дітей.

Крок 3. Знайомство з банком даних дітей
Служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі надає їм інформацію про дітей, які перебувають на місцевому обліку.
Кандидатам надають таку інформацію: фотокартка дитини, відомості про її ім'я, вік, форму влаштування (без зазначення назви та адреси закладу, в якому перебуває дитина), наявність або відсутність братів, сестер, їх вік та форма влаштування, особливі потреби дитини.

Кандидати в усиновлювачі, які за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, котрі перебувають на місцевому обліку, не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, можуть звернутися до Міністерства молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, Служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, або до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту для ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на централізованому обліку.

Крок 4. Направлення для знайомства з дитиною 
Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитися з дитиною, видають направлення до Служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею. У разі, якщо дитина перебуває на обліку в іншій Службі у справах дітей, кандидатів в усиновлювачі перенаправляють до тієї Служби для отримання направлення до дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною.

Термін дії направлення – десять робочих днів від дати видачі. За цей час кандидати в усиновлювачі знайомляться з дитиною за місцем її проживання. При цьому присутні: представник Служби у справах дітей, працівники дитячого або іншого закладу, в якому проживає дитина. Кандидати ознайомлюються з документами, що є в особовій справі дитини, медичною карткою дитини, їм надаються інформація про історію життя дитини, особливості її розвитку, поведінки, здібності, риси характеру та рекомендації щодо форм і методів спілкування з дитиною, догляду за нею. Працівники дитячого або іншого закладу, в якому проживає дитина, мають сприяти встановленню контакту між дитиною та кандидатами в усиновлювачі.

Після знайомства з дитиною для встановлення з нею контакту кандидати в усиновлювачі мають право щодня протягом строку дії направлення відвідувати дитину за місцем її проживання та спілкуватися з нею.

Крок 5. Заява про бажання усиновити конкретну дитину
Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються в Службу у справах дітей за місцем перебування дитини із заявою про бажання усиновити її. Заява має бути складена українською мовою. У ній зазначають прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання кандидата(-ів) в усиновлювачі, а також прізвище, ім'я, по батькові, вік, місце перебування (проживання) дитини.

Крок 6. Висновок Служби у справах дітей
Служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини протягом 10 робочих днів від дня надходження заяви кандидатів в усиновлювачі:

·         з'ясовує, чи згодна дитина на усиновлення;

·         готує проект висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини.

Згода дитини на усиновлення надається письмово або усно залежно від віку та стану здоров'я дитини. Згоду дитини на усиновлення визначає представник Служби у справах дітей. Якщо дитина усвідомлює факт усиновлення, представник Служби у справах дітей роз'яснює дитині її правові наслідки і засвідчує письмову згоду дитини. Якщо дитина у зв'язку з її віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення, усиновлення проводиться без її згоди.

Керівник дитячого закладу чи особа, де проживає дитина, за запитом Служби у справах дітей, до якого звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити конкретну дитину, подає документи дитини в повному обсязі та акт про знайомство кандидатів в усиновлювачі з дитиною.

Проект висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини готує Служба у справах дітей.

Якщо протягом місяця після подання заяви про усиновлення дитини до Служби у справах дітей кандидати в усиновлювачі без поважних причин не з'явилися для отримання висновку або протягом місяця від дати його отримання не звернулись до суду із заявою про усиновлення дитини, вважається, що вони відмовились від усиновлення.

Крок 7. Заява про усиновлення до суду
Для прийняття рішення про усиновлення кандидати в усиновлювачі звертаються із заявою про усиновлення до суду за місцем проживання (перебування) дитини. Подавати таку заяву потрібно особисто.

Крок 8. Рішення суду
Відбувається судове засідання про усиновлення. Усиновлення дітей здійснюється на підставі рішення суду. Суд, постановляючи рішення про усиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення.

За дотримання всіх умов, здатності особи, яка бажає усиновити дитину, забезпечити стабільні та гармонійні умови для життя дитини суд ухвалює рішення, яким оголошує цю особу усиновлювачем дитини.

Усиновлення вважається здійсненим у день набрання чинності рішення суду про усиновлення.

Крок 9. Усиновлювачі особисто забирають дитину
Отримавши копії рішення суду (через 10 днів з дати винесення рішення), усиновлювач(-і) зобов'язаний(-і) особисто забрати дитину з місця її перебування після пред'явлення копії рішення суду про усиновлення та копії паспортів кожного з усиновителів.

 
Сім етапів створення прийомних сімей,дитячих будинків сімейного типу PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
23.02.2017 17:55

 

І етап. Подружжя або окрема особа, які виявили бажання утворити прийомну сім`ю (ПС), дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) звертаються до районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) з заявою та наступними документами: копії паспортів; довідка про склад сім`ї; копія свідоцтва про шлюб; довідка про доходи потенційної прийомної сім`ї, батьків-вихователів; довідка про стан здоров`я потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів та членів сім`ї, які проживають разом; довідка про судимість чи відсутність судимості, видана органами внутрішніх справ; письмова згода всіх повнолітніх членів сім`ї, засвідчена нотаріально. 

ІІ етап. Служба у справах дітей спільно з працівниками ЦСССДМ проводить обстеження умов проживання подружжяЗа результатами проходженя навчання потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, з урахуванням акту обстежень житлово-побутових умов проживання ЦСССДМ готує рекомендацію щодо включення їх у банк даних кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі. 

ІІІ етап. Включення до банку даний кандидатів в прийомні батьки, батьків-вихователів. 

ІV етап. Службою у справах дітей на підставі наданих документів та акту обстеження житлово-побутових умов проживання кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі надає висновок про можливість або неможливість створення прийомної сім`ї чи дитячого будинку сімейного типу. 

V етап. Кандидати в прийомні батьки, батьки-вихователі подають заяву до органу опіки та піклування – районна державна адміністрація про надання їм статусу прийомної сім`ї,  дитячого будинку сімейного типу та передачу їм на спільне проживання та виховання ( П.І.П. , рік народження ) дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. 

VІ етап. Прийняття розпорядження голови райдержадміністрації про створення ПС, ДБСТ і передачу дитини на виховання та спільне проживання. 

VІ етап. Отримавши копію рішення районної державної адміністрації прийомні батьки, батьки-вихователі зобов`язані забрати дитину з місця її перебування.

 
Засідання комісії з питань захисту прав дитини PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
29.01.2017 21:19

 

 

26 січня відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини,  організоване та проведене службою у справах дітей та сім’ї  Бородянської райдержадміністрації начальником якої є Л.Стасенко.

Основними завданнями комісії є сприяння забезпеченню реалізації права дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

Читати далі...
 
Засідання комісії з питань захисту прав дитини PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
22.12.2016 07:29

 

16 грудня відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини,  організоване та проведене службою у справах дітей та сім’ї  Бородянської райдержадміністрації.

На порядку денному розглядались питання щодо захисту майнових та житлових прав дитини, встановлення порядку спілкування батьків з їх малолітніми дітьми, надання статусу та призначення опіки/піклування над дітьми-сиротами та дітьми.

За результатами розгляду вищезазначених питань було прийнято відповідні рішення.

 

 

Читати далі...
 
Засідання комісії з питань захисту прав дитини PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
23.11.2016 16:58

 

 

22 листопада відбулось засідання комісії з питань захисту прав дитини,  організоване та проведене службою у справах дітей та сім’ї  Бородянської райдержадміністрації. Основними завданнями комісії є сприяння забезпеченню реалізації права дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

На порядку денному розглядались питання щодо захисту майнових та житлових прав дитини, встановлення порядку спілкування батьків з їх малолітніми дітьми, надання статусу та призначення опіки/піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Читати далі...
 


Сторінка 9 із 16
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld