Пенсіонерам
Пенсія по інвалідності PDF Печать E-mail
Автор: pfu   
26.04.2016 14:08

    Пенсія по інвалідності згідно Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності в наслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не повязаного з роботою, інвалідності з дитинства) за наявності необхідного страхового стажу.

      Пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після роботи.

      Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначається органом медико – соціальної експертизи згідно із законодавством.

      Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності такого страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією:

 

для інвалідів I групи:

- до досягнення особою 25 років включно - 1 рік;

- від 26 років до досягнення 28 років включно - 2 роки;

- від 29 років до досягнення 31 року включно - 3 роки;

- від 32 років до досягнення 34 років включно - 4 роки;

- від 35 років до досягнення 37 років включно - 5 років;

- від 38 років до досягнення 40 років включно - 6 років;

- від 41 року до досягнення 43 років включно - 7 років;

- від 44 років до досягнення 48 років включно - 8 років;

- від 49 років до досягнення 53 років включно - 9 років;

- від 54 років до досягнення 59 років включно - 10 років;

 

для інвалідів II та III груп:

- до досягнення особою 23 років включно - 1 рік;

- від 24 років до досягнення 26 років включно - 2 роки;

- від 27 років до досягнення 28 років включно - 3 роки;

- від 29 років до досягнення 31 року включно - 4 роки;

- від 32 років до досягнення 33 років включно - 5 років;

- від 34 років до досягнення 35 років включно - 6 років;

- від 36 років до досягнення 37 років включно - 7 років;

- від 38 років до досягнення 39 років включно - 8 років;

- від 40 років до досягнення 42 років включно - 9 років;

- від 43 років до досягнення 45 років включно - 10 років;

- від 46 років до досягнення 48 років включно - 11 років;

- від 49 років до досягнення 51 року включно - 12 років;

- від 52 років до досягнення 55 років включно - 13 років;

- від 56 років до досягнення 59 років включно - 14 років.

 

     Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (не менше 15 років).

     Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби або внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), у особи, яка звернулася за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

 

     Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах:

інвалідам І групи – 100 відсотків пенсії за віком;

інвалідам ІІ групи - 90 відсотків пенсії за віком;

інвалідам ІІІ групи – 50 відсотків пенсії за віком.

     Непрацюючі інваліди II групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності такого страхового стажу:

у жінок - 20 років, а у чоловіків - 25 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 46 років включно;

у жінок - 21 рік, а у чоловіків - 26 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 48 років включно;

у жінок - 22 роки, а у чоловіків - 27 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 50 років включно;

у жінок - 23 роки, а у чоловіків - 28 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 53 років включно;

у жінок - 24 роки, а у чоловіків - 29 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 56 років включно;

у жінок - 25 років, а у чоловіків - 30 років, якщо їм вперше встановлено інвалідність у віці до 59 років включно.

 

 

         Непрацюючі інваліди II групи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та інваліди III групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності страхового стажу, зазначеного в абзаці першому частини першої статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (30 років для жінок, 35 років для чоловіків).

 
ЩОДО ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЇ У РАЗІ ПІДВИЩЕННЯ ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ PDF Печать E-mail
Автор: pfu   
20.04.2016 14:43

З 01.12.2015, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів», було підвищено посадові оклади державних службовців. Чи буде у зв’язку з цим проводитись перерахунок пенсій призначених відповідно до Закону України «Про державну службу»?

 

Згідно пункту 5 розділу ІІІ Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 № 213, з 01.06.2015 року скасовано норми щодо пенсійного забезпечення осіб, яким пенсії призначаються, зокрема, відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993 № 3723-ХІІ (далі – Закон).

Відтак, починаючи з 01.06.2015 року, органи Пенсійного фонду України пенсії відповідно до Закону не призначають і не перераховують.


Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013 внесено зміни, зокрема, до постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2000 № 865 «Про деякі питання вдосконалення визначення розмірів заробітку для обчислення пенсії» (далі – постанова), якими вилучено пункт 4 постанови щодо порядку обчислення заробітної плати при проведенні перерахунку пенсій державним службовцям у разі підвищення розміру заробітної плати працюючим державним службовцям відповідно до рішень Кабінету Міністрів України.

 
ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ PDF Печать E-mail
Автор: pfu   
20.04.2016 14:37

Чи зараховується до спеціального стажу, що дає право на пенсію за вислугу років, робота на виборній посаді в органах місцевого самоврядування? Чи потрібно звільнятися з цієї посади у разі призначення пенсії за вислугу років?


Відповідно до ст. 33 Закону № 93 час роботи депутата на виборній посаді у місцевій раді зараховується до стажу роботи за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборну посаду в раді.

Оскільки згідно зі ст. 7 Закону № 2493 правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається, зокрема, Законом № 93, то і час роботи на виборній посаді в органах місцевого самоврядування зараховується до стажу роботи за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання.

Пунктом «е» ст. 55 Закону про пенсійне забезпечення встановлено право на пенсію за вислугу років працівникам освіти, охорони здоро-в’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років відповідно до Переліку № 909.

Згідно зі ст. 7 Закону про пенсійне забезпечення пенсії за вислугу років призначаються при звільненні з роботи, яка дає право на цю пенсію.

Отже, якщо особа до обрання в органи місцевого самоврядування працювала на посаді та у закладі, що передбачені у Переліку № 909, і має 25 років спеціального стажу, у неї є право на пенсію за вислугу років. При цьому якщо до 25 років спеціального стажу зараховуватиметься робота на виборній посаді в органах місцевого самоврядування, пенсія за вислугу років призначатиметься лише після звільнення з цієї посади. Якщо 25 років спеціального стажу зараховуватимуться і без роботи на виборній посаді, то пенсія призначатиметься і у період роботи на цій посаді.


 

 
ЩОДО ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК НА ПІДПРИЄМСТВАХ, УСТАНОВАХ ТА ОРГАНІЗАЦІЯХ PDF Печать E-mail
Автор: pfu   
11.04.2016 15:30
Порядок ведення трудових книжок на підприємствах, установах та організаціях визначався постановою Ради Народних Комісарів № 1320 від 20.12.1938 року, постановою Державного комітету Ради міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати від 09.07.1958 № 620, постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань від 20.06.1974 № 162 (яка набрала чинності з 01.01.1975) та наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення від 29.07.1993 № 58.
Відповідно до зазначених нормативних актів проставляння на першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки печатки підприємства (або печатки відділу кадрів), на якому вперше заповнювалася трудова книжка, передбачалося з 01.01.1975 року. До зазначеної дати печатка на першій сторінці  трудової книжки не ставилася.
Враховуючи зазначене, при вирішенні питання щодо врахування до страхового стажу періодів роботи, внесених до трудової книжки, слід керуватись вищезазначеними нормативними актами, чинними на момент заповнення трудової книжки.
 
ПРАВО НА ВСТАНОВЛЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ОСОБЛИВІ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД УКРАЇНОЮ PDF Печать E-mail
Автор: pfu   
29.03.2016 13:59
Чи дає право на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я?
Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» передбачає встановлення громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту тощо, пенсій за особливі заслуги перед Україною.
Пунктом 6 статті 1 вказаного Закону передбачено встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною особам, відзначеним, зокрема, почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР "заслужений", державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним із орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР.

          Законодавчо не передбачено встановлення пенсій за особливі заслуги особам, нагородженим відомчими заохочувальними відзнаками, в тому числі і Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я.

 


Сторінка 8 із 11
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld