Відкриті дані наджзвичайні сит.
ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ З НАДАННЯ ПОСЛУГ у Бородянському районі PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.04.2017 18:05

ПЕРЕЛІК ПІДПРИЄМСТВ З ВОДОПОСТАЧАННЯ  Бородянського району


Перелік сміттєпереробних підприємств та полігонів ТПВ Бородянського району


Перелік підприємств із теплопостачання  по Бородянському району


Перелік підприємств із благоустрою та вивозу сміття по Бородянському району


Перелік підприємств із експлуатації житлового фонду по Бородянському району

 
Положення про відділ з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.04.2017 18:02

 

 

 БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

08.06.2018                                                                                                                             №  224

 

Про затвердження Положення про відділ з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва Бородянської районної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ житлово-комунального господарства та будівництва місцевої державної адміністрації, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 листопада 2012 року №587, наказу Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року № 709 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурні підрозділи з питань інфраструктури та туризму місцевих державних адміністрацій», Методичних рекомендацій з розроблення положень про структурний підрозділ з питань цивільного захисту місцевої державної адміністрації, затверджених наказом ДСНС України від 11 березня 2013 року № 75, розпорядження т.в.о. голови Бородянської районної державної адміністрації від 19.01.2018 №11 «Про здійснення повноважень  керівника державної служби»:

 

1. Затвердити Положення про відділ з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва Бородянської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати такими, що втратило чинність, розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації:

від 06 листопада 2015 року № 296 «Про затвердження Положення про відділ з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва Бородянської районної державної адміністрації».

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації Барчана В.А.

 

 

 

 

 

 

Т.в.о. голови адміністрації                                                 В.М.Корнієнко


ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження т.в.о. голови

Бородянської районної державної адміністрації

08.06.2018   №_224

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва Бородянської районної державної адміністрації

 

1. Відділ цивільного захисту, надзвичайних ситуацій, інфраструктури, житлово-комунального господарства та будівництва Бородянської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом Бородянської районної державної адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації та в межах району забезпечує виконання покладених на цей відділ завдань.

 

2. Відділ підпорядкований голові Бородянської  райдержадміністрації, заступнику голови адміністрації, відповідно до розподілу обов′язків, а  також підзвітний і підконтрольний департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, департаменту житлово-комунального господарства і паливо-енергетичному комплексу та департаменту капітального будівництва Київської обласної державної  адміністрації, .

 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України,  Кабінету Міністрів України, наказами центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері цивільного захисту, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, інфраструктури, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів Київської обласної та Бородянської районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

 

4. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, у галузі житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, а також у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, підвищення енергоефективності у будівництві на території району.

 

5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.4. аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі у межах Бородянського району та вживає заходів до усунення недоліків;

5.5. бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Бородянського району;

5.6. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

5.7. забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

5.8. бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.9. розробляє проекти розпоряджень голови Бородянської районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.10. бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.11. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови Бородянської районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.12. бере участь у підготовці звітів голови Бородянської районної державної адміністрації їх розгляду на сесії Бородянської районної ради;

5.13. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Бородянської районної державної адміністрації;

5.14. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.15. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.16. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.17. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.18. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.19. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.20. контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

5.21. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.22. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.23. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.24. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.25. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.26. забезпечує захист персональних даних;

5.27. здійснює інші передбачені законом повноваження, в т.ч. ведення реєстру квартирного обліку;

5.28. здійснює передбачені законом галузеві повноваження:

5.28.1. у сфері житлової політики та надання житлово-комунальних послуг:

- забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

- розробляє і реалізує регіональні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

- взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг;

- забезпечує реалізацію повноважень Бородянської районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

- забезпечує реалізацію повноважень Бородянської районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

- проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

- надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції відділу;

- реалізує державну політику з питань формування й утримання житлового фонду гуртожитків та житлового фонду соціального призначення;

- розглядає питання спільно з органами місцевого самоврядування щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

- бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

5.28.2. у сфері теплопостачання та енергозбереження:

- розробляє і реалізує районні програми та бере участь у розробленні і реалізації державних цільових програм у цій сфері;

- здійснює аналіз стану сфери теплопостачання;

- організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

- погоджує діяльність у сфері теплопостачання з органами місцевого самоврядування та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства;

- забезпечує виконання правил і норм у сфері теплопостачання;

- забезпечує реалізацію повноважень Бородянської районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за забезпеченням споживачів  населених пунктів району тепловою енергією;

- забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями Галузевої програми енергоефективності та енергозбереження на період до 2017 року, затвердженої наказом Міністра промислової політики України від 25.02.2009 № 152, та відповідних регіональних програм;

- вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах галузі, оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води та теплової енергії згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

5.28.3. у сфері питної води та питного водопостачання:

- розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

- забезпечує реалізацію повноважень Бородянської районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

- порушує питання щодо прийняття рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій у разі порушення ними вимог законодавства у сфері питної води та питного водопостачання.

5.28.4. у сферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

- бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

- інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- бере участь у проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку»;

- здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

- забезпечує реалізацію повноважень Бородянської районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

- надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

- надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах району;

- надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

5.28.5. у галузі будівництва та розвитку інфраструктури:

- бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань реалізації проектів інженерно-транспортної інфраструктури;

- розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва інженерно-транспортної інфраструктури;

- бере участь у розгляді питань, пов'язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об'єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

- бере участь у складанні переліків об'єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та районному бюджетах для відповідної території;

- надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

- бере участь у визначенні пріоритетів розвитку інфраструктури, формуванні напрямів інвестиційної політики, підготовці пропозицій, спрямованих на забезпечення сталого розвитку Бородянського району та організацію надання якісних та конкурентоспроможних послуг;

- отримує інформацію, аналізує стан і тенденції розвитку дорожнього господарства регіону;

- готує пропозиції щодо реформування і розвитку дорожнього господарства, спрямованих на виконання законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, та забезпечує здійснення заходів для їх реалізації;

- готує в межах своєї компетенції пропозиції до проекту Програми діяльності Кабінету Міністрів України та здійснює заходи щодо їх виконання;

- здійснює спільно з відповідними організаціями заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах  транспорту і шляхах сполучення;

- сприяє розвитку науки, впровадженню нових технологій рівня надання послуг, їх якості і конкурентоспроможності;

- у межах повноважень координує роботу місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань розвитку інфраструктури територій;

- бере участь у підготовці інформаційних матеріалів з питань, що належать до компетенції відділу;

5.28.6. у сфері цивільного  захисту населення:

- забезпечує розроблення та здійснення заходів  з удосконалення організації  цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту  та життєзабезпечення  постраждалого населення;

- здійснює організаційне, інформаційне та методичне забезпечення роботи постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

- здійснює оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління,  підприємств, установ та організацій, а також оповіщення  та інформування  населення при загрозі або виникненні  надзвичайних ситуацій, забезпечує готовність пункту управління голови райдержадміністрації;

- здійснює організаційні заходи з створення, накопичення, зберігання, розподілення матеріального резерву для запобігання, виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного та хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення та сил цивільного захисту, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги;

- здійснює планування, організацію та проведення відселення та евакуацію населення з зон  надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організацію роботи евакуаційної комісії;

- готує пропозиції з виконання заходів з питань радіологічного , медичного, та соціально-психологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітацію радіаційно-забруднених територій;

- формує потреби у видатках на проведення робіт з радіологічного захисту територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи та комплексного медико-санітарного забезпечення постраждалих громадян, які реалізуються у межах видатків державного бюджету, розпорядником яких є центральний орган  виконавчої влади, яка забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту;

- здійснює контроль за проведенням робіт з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та інших радіаційних аварій, зокрема за будівництвом б’єктів соціальної та виробничої інфраструктури, будівництвом (придбанням) житла для громадян, які проживають на радіоактивно-забруднених територіях та у місцях їх компактного переселення;

- здійснює контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності з питань радіологічного, медичного та соціально-психологічного захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також реабілітації радіаційно-забруднених територій;

- здійснює координацію робіт з визначення стану радіаційної обстановки на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- проводить інформування громадян, які проживають на забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи  територіях, з питань безпеки  проживання та формування здорового способу життя;

- координує діяльність сил територіальної підсистеми цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб;

- координує діяльність центру соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

- розробляє та здійснює  у межах своїх повноважень  заходи щодо участі органів управління  та сил територіальної підсистеми  цивільного  захисту в  територіальній обороні;

- у межах своїх повноважень бере участь у здійсненні антитерорестичних заходів;

- планує  та координує  формування, ведення  та використання районного страхового фонду документації відповідно до затвердженої  програми формування  страхового фонду документації, розробляє, координує та контролює здійснення заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру у Бородянському районі відповідно до затверджених планів;

- розробляє та організовує виконання заходів, щодо забезпечення готовності органів управління та сил територіальної підсистеми до дій за призначенням у мирний час і в особливий період;

- веде облік і здійснює контроль за утриманням захисних споруд, бере участь у роботі комісій з визначення їх технічного стану, організовує роботу з планування укриття населення у захисних спорудах;

- організовує забезпечення навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, керівників та їх заступників з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки і здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

- бере участь:

в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності  комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань та  спеціалізованих служб цивільного захисту;

у реалізації  інженерно-технічних заходів  цивільного захисту при розробленні містобудівної документації, в тому числі заходів, спрямованих на  забезпечення сталого функціонування  суб'єктів господарювання, які належать  до сфери управління державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, в особливий період;

- готує та подає голові адміністрації пропозиції з:

включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток та функціонування  цивільного захисту району;

проектів державних програм та проектів соціально-економічного та культурного розвитку Бородянського району щодо удосконалення органів цивільного захисту;

включення до проекту обласного бюджету, районного бюджету витрат на  розвиток та функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми  цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів з захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, а також наслідків Чорнобильської катастрофи;

віднесення сіл та селищ до груп ЦЗ та подання їх центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, а також суб’єктів господарювання до категорій з цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

6. Відділ має право:

6.1. одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадмі­ністрації, підприємств, установ та організацій (за погод­женням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

6.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Бородянської райдержадміністрації у відповідній галузі;

6.4. користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

7. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Організація роботи відділу:

8.1. Відділ очолює начальник у разі тимчасової відсутності начальника відділу (хвороба, відпустка, відрядження, тощо) обов′язки виконує головний спеціаліст відділу.

8.2. Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади наказом керівника апарату райдержадміністрації за процедурою, передбаченою законодавством України при проходженні державної служби.

8.3. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до Регламенту Бородянської райдержадміністрації, інших нормативно-правових актів.

8.4. Робота відділу планується щомісячно на основі плану роботи райдержадміністрації, доручень керівництва райдержадміністрації та з урахуванням функцій та завдань відділу.

8.5. План роботи відділу затверджується заступником голови райдержадміністрації згідно розподілу обов’язків.

8.6. Функціональні обов′язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником апарату райдержадміністрації за поданням начальника відділу.

 

9. Начальник відділу:

9.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов′язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

9.2. забезпечує єфективне виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції відділу;

9.3. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи райдержадміністрації;

9.4. організовує підготовку проектів розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації, пропозицій на виконання доручень керівництва;

9.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

9.6. звітує перед головою райдержадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

9.7. може входити до складу колегії Бородянської райдержадміністрації;

9.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

9.9. бере участь у розробці районних програм в частині житлово-комунального господарства та з питань цивільного захисту, надзвичайних ситуацій району;

9.10. за дорученням керівництва представляє райдержадміністрацію в інших управлінських структурах з питань, що входять до компетенції відділу;

9.11. здійснює перевірку роботи органів місцевого самоврядування, організації, установ, житлово-комунальних підприємств району згідно з чинним законодавством у межах наданих повноважень;

9.12. погоджує посадові інструкції працівників відділу;

9.13. здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності відділу, вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг;

9.14. скликає в установленому порядку наради, готує семінари з питань, що належать до компетенції відділу;

9.15. повинен знати Конституцію України, акти законодавства, що стосуються державної служби, трудового законодавства та діяльності відповідного органу виконавчої влади, указу Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідних сфер управління: основи державного управління.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

Керівник апарату адміністрації                                                Л.Є.Болясов


 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld