Відкриті дані
Перелік промислових підприємств Бородянського району PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.04.2017 17:56

Завантажити Перелік промислових підприємств Бородянського району

 
Про затвердження Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі та промисловості Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.04.2017 17:53


БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

04.01.2016

 

06

 

Про затвердження  Положення про відділ економічного розвитку, торгівлі та промисловості Бородянської районної державної адміністрації

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 № 606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій», від 26 вересня 2012 № 887  «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 листопада 2012 № 1370 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації», розпорядження голови Бородянської райдержадміністрації від 02.10.2015 № 251 «Про упорядкування структури Бородянської районної державної адміністрації»:

 

1.  Затвердити   Положення   про відділ  економічного розвитку, торгівлі та промисловості Бородянської   районної державної адміністрації.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Бородянської  райдержадміністрації від 27.05.2013 № 151 «Про затвердження Положення про відділ  економічного розвитку, торгівлі та промисловості Бородянської   районної державної адміністрації».

 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою.

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                                О.Г. Янковий                                                                 

 

                                                                                              

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

                                                                                                        розпорядження голови

Бородянської районної державної адміністрації  

                                                                                                        04.01.2016  № 06

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  відділ економічного розвитку, торгівлі та промисловості

Бородянської районної державної адміністрації

 

1. Загальні положення відділу

1.1.  Відділ економічного розвитку, торгівлі та промисловості Бородянської районної державної адміні­страції (далі - відділ) є структурним підрозділом Бородянської районної державної адміні­страції, що утворюється головою  районної  державної  адміні­страції,  входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

1.2. Відділ  підпорядкований  голові районної  державної  адміні­страції, а також  підзвітний і підконтрольний Департаменту економічного розвитку і торгівлі  Київської облдержадміністрації.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і  торгівлі, розпорядженнями голів обласної та  районної державних адміні­страцій, наказами Департаменту економічного розвитку і  торгівлі Київської облдержадміністрації, а також положенням про структурний підрозділ (далі – Положення).

1.4. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу встановлюється головою райдержадміністрації за поданням профільним заступником голови райдержадміністрації.

1.5.Положення про відділ затверджується за поданням профільним заступником голови райдержадміністрації.

 

2. Основні завдання відділу  є забезпечення реалізації у Бородянському районі:

-  державної політики економічного і соціального розвитку;

-  державної цінової політики;

- державної промислової політики;

-  державної регіональної політики;

- державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

- державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики;

- державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

- державної політики у сфері управління об'єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;

- державної та районної політики у сфері управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ району (комунальної власності), переданим в управління Бородянській районній державній адміні­страції;

- єдиної державної зовнішньоекономічної політики.

 

3. Відділ відповідно на нього завдань:

3.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Департаменту економічного розвитку і торгівлі  Київської облдержадміністрації,  та здійснює контроль за їх реалізацією;

3.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3.3. аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку галузей економіки району;

3.4. розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію та підготовку звітів про її виконання;

3.5. бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку  району  на середньостроковий  та короткостроковий період і забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території району;

3.6. розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий  період  та програми  її  економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, метою яких є розв'язання проблем розвитку району;

3.7. забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району і на короткостроковий період;

3.8. проводить  в установленому порядку моніторинг впливу на економіку цінової політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний  розвиток району;

3.9. розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі;

3.10. готує пропозиції щодо:

  -  погодження інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки;

-  надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

-  створення і забезпечення функціонування спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку;

3.11. аналізує економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку та подає Департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Київської облдержадміністрації відповідну інформацію;

3.12. бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

3.13. готує та подає спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності пропозиції щодо включення інноваційних проектів  за  регіональними  програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

3.14. розробляє проекти регіональних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

3.15. сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

3.16. бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

3.17. сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

3.18. забезпечує виконання районною державною адміністрацією повноважень уповноваженого органу управління щодо підприємств, установ, організацій, які належать до сфери її управління, відповідно до статті 6 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» та подає Департаменту економічного розвитку і торгівлі  Київської облдержадміністрації інформацію щодо:

- фінансово-господарської діяльності кожного окремого суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який належить до сфери управління місцевої державної адміністрації;

- стану об'єктів державної власності, в тому числі корпоративних прав держави, які належать до сфери управління  державної адміністрації;

- виконання стратегічних планів розвитку державних підприємств, державних акціонерних товариств, управління корпоративними правами або контроль за діяльністю яких здійснює  державна адміністрація;

3.19. бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення районних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористуванні, раціонального користування природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;

3.20. бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно – територіального устрою;   

3.21. сприяє у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій відповідної    адміністративно – територіальної одиниці у виставково- ярмаркових заходах;

3.22. інформує  суб'єктів  зовнішньоекономічної діяльності, що розташовані на території регіону про накази Мінекономрозвитку щодо застосування (скасування, зміни виду, припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та подає Департаменту економічного розвитку і торгівлі  Київської облдержадміністрації відповідну інформацію;

3.23. вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України та надає пропозиції Департаменту економічного розвитку і торгівлі  Київської облдержадміністрації відповідну інформацію;

3.24. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Бородянської районної  державної адміністрації;

3.25. готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень, а в частині здійснення зовнішніх зносин – забезпечує їх погодження в установленому порядку МЗС України;

3.26.  вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

3.27. розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, відповідно до чинного законодавства;

3.28. бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної  державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

3.29. бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

3.30.  забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.31.   розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

3.32.  опрацьовує  запити  і звернення  народних депутатів України та депутатів районних,сільських та селищних рад;

3.33.  забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

3.34.   контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

3.35. здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

3.36. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

3.37.   забезпечує виконання завдань з приватизації державного майна, а саме:

 - вносить пропозиції райдержадміністрації щодо погодження переліків об’єктів групи Ж, які підлягають приватизації, та переліків об’єктів соціально-культурного призначення, які можуть бути перепрофільовані;

- вносить держаним органам приватизації пропозиції до проектів Програми приватизації державного майна, організовує їх виконання;

- здійснює в установленому порядку управління об’єктами, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління Бородянській райдержадміністрації;

- бере участь у формуванні Єдиного реєстру об’єктів державної власності.

3.38. організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

3.39.  забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

3.41. здійснює облік договорів оренди земельних ділянок та водних об’єктів укладених з райдержадміністрацією та зареєстрованих в установленому порядку, доповідає голові адміністрації  щодо стану обліку даних договорів  в  територіальному органі Державної фіскальної служби України, виконує контроль за своєчасністю внесення орендної плати;

3.42.  контролює роботу автотранспорту з перевезення пасажирів в районі;

3.43.  забезпечує захист персональних даних;

3.44. здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на відділ завдань.

  

4. Права відділу

4.1.одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2. залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

4.3.  вносити  в установленому порядку  пропозиції щодо удосконалення роботи  держадміністрації  у відповідній галузі;

4.4.  користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4.5. скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

 

5. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та іншими  центральними органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

 

6. Відділ економіки очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу  за погодженням з Департаментом економічного розвитку і торгівлі Київської облдержадміністрації.

 

7. Начальник відділу економіки:

7.1. здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за виконання та покладених на відділ завдань;

7.2. подає на затвердження голові держадміністрації положення про відділ;

7.3. затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними;

7.4. планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи держадміністрації;

7.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

7.6. звітує перед головою держадміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7.7.  може входити до складу колегії держадміністрації;

7.8. вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

7.9.  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

7.10. представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами місцевої держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями — за дорученням керівництва держадміністрації;

7.11. забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

7.12. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                         Л.Є.Болясов

 


 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld