Повідомлення
Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Бородянської державної районної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.07.2014 22:42

 

                                                                                                                       ПРОЕКТ

 БОРОДЯНСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІ

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

_________                                                                                                                      ________

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг  Бородянської  державної    районної    адміністрації

 

Відповідно до п.7 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг »,  постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та з метою створення сприятливих і доступних умов для одержання  адміністративних  послуг:

 

          1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг  Бородянської  державної    районної    адміністрації , що додається.

         2. Це розпорядження набирає чинності з дня його підписання, крім пунктів 31, 32, 47-51 затвердженого ним переліку, які  набирають чинності з  1 вересня 2014р., пунктів 1-8, 11-21, 24-30, які набирають чинності з 1 жовтня 2014р., пунктів 9, 10, 22, 23, 33- 46, які набирають чинність з 1 січня 2015 року.

3. Відділу організаційної роботи апарату адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Бородянської райдержадміністрації.

4. Контроль за  виконанням   розпорядження  покласти  на першого заступника  голови   адміністрації  Хоменка Ю.А.

 Голова адміністрації                                                                 С.М.Федорченко              

 

 
Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адм PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.07.2014 22:41


1.     Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг  Бородянської    районної  державної  адміністрації» розроблений з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Прийняття проекту розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг  Бородянської    районної державної адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Бородянському районі:

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

2.     Цілі державного регулювання.

Основною метою проекту є впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Бородянському районі шляхом створення та функціонування Центру  надання  адміністративних  послуг (далі – Центр).

Прийняття даного розпорядження має на меті декілька цілей:

- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому державним адміністратором.

- забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у приміщенні Центру у визначений графіком їх роботи час;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

- удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної  єдності».

 

3.     Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як суб’єкти господарювання та громадяни звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до адміністративного органу. Дана процедура не є прозорою, відсутній громадський контроль та не відповідає Закону України «Про  адміністративні  послуг».

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Прийняття даного проекту розпорядження дасть можливість:

- звернувшись до адміністратора у Центрі суб’єкти господарювання та громадяни матимуть можливість раціонально скоротити кількість документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- безперешкодно суб’єктам господарювання та громадянам одержувати необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги;

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України «Про адміністративні послуги».

 

4.     Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг  Бородянської  районної   державної  адміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-іспрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг, виключно через Центр надання адміністративних послуг Бородянської районної  державної адміністрації, а також реалізувати основні принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза - нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

Проект розпорядження негативних чинників немає.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат.

Створення умов для діяльності у Бородянському районі Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті забезпечить досягнення наступних результатів:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.Вдосконалення   локального законодавства  в  сфері  надання адміністративних послуг.

2. Запровадження  Єдиного  порядку надання адміністративних послуг.

3. Відкритість, прозорість та

зрозумілість процедур з надання

адміністративних послуг.

4. Оперативність вирішення питань, пов’язаних  з  наданням

адміністративних послуг.

5. Формування в  суспільстві  позитивного іміджу влади.

6. Мінімізація корупційної складової.

7.Вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень.

1. Реалізація проекту розпорядження фінансується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на створення Центру надання адміністративних послуг.

2. В подальшому, забезпечення надання адміністративних послуг через Центр передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів.


Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

2. Чітке визначення переліку

документів, необхідних для отримання відповідної  адміністративної  послуги.

3. Можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги.

4. Отримання  адміністративних

послуг за принципом «єдиного вікна».

5. Мінімізація кількості відвідувань Центру надання адміністративних послуг для отримання результату.

6.Контроль  адміністраторів  за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

 

7.Отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг  та допомоги в оформленні документів, необхідних  для  їх  отримання.

8.Визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг.

1. Плата за надання

адміністративних послуг згідно чинного

 законодавства.

 

2. Інші додаткові

витрати не передбачені.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера інтересів громадян

1.Доступність  та  зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП).

2. Наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

3. Чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання  відповідної

адміністративної послуги.

4. Можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги.

5. Мінімізація кількості відвідувань Центру надання адміністративних послуг для отримання результату.

6.Отримання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом "єдиного вікна".

7.Контроль  адміністраторів  за обґрунтованістю плати  за адміністративні послуги.

8.Отримання  у  приміщенні  ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги  в  оформленні  документів, необхідних  для  їх  отримання.

1. Плата за надання

адміністративних

послуг згідно

чинного законодавства.

 

2. Інші додаткові

витрати не передбачені.

7. Термін дії акта.

Даний проект регуляторного акта – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг  Бородянської  районної  державної  адміністрації»  є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8. Визначення  показників результативності регуляторного акта.

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

         - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

         -  час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта,

         -  кількість наданих адміністративних послуг;

         -  середній час надання адміністративної послуги;

         - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

Дія регуляторного акта поширюється на мешканців Бородянського району  та суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які зареєстровані у Бородянському районі.

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджетів та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

         Передбачається, що час,  що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, зменшиться.

          Саме на підставі порівняння цих прогнозованих показників та отриманих у подальшому, даних (при проведені повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних та даних, отриманих шляхом опитування та моніторингу.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які будуть надходити до Бородянської районної державної адміністрації.

 

Начальник відділу- центру

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                          С.С.През

 
Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.07.2014 22:40

 

Проект розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації

«Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг  Бородянської районної державної   адміністрації »

     

Розробник  відділ – центр надання адміністративних послуг Бородянської  районної  державної  адміністрації.

З метою забезпечення надання адміністративних послуг в Бородянському районі проект регуляторного акта передбачає затвердження розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг  Бородянської      районної   державної   адміністрації» відповідно до  Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

         Проект розпорядження голови Бородянської районної  державної адміністрації  «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг  Бородянської      районної  державної  адміністрації» та  аналіз  його регуляторного  впливу    розміщено  в  районній газеті «Вперед », а також на веб – сайті  rdabr.gov.ua Бородянської районної державної адміністрації в розділі: Адміністративні послуги -  Оголошення .

         Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 1 місяць з  дня  оприлюднення  проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу.

Пропозиції  та зауваження  просимо надавати в письмовій формі:

 - поштою  за  адресою:  08001,  Київська  область,  Бородянський  район,

смт. Бородянка, вул. Леніна 331, відділ–центр надання адміністративних послуг;

 - факсом (04577) 5-18-67;

 - електронною поштою за адресою:  cnap_borodyanka@ rdabr.ua;


Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва:

01011,  м. Київ,  вул. Арсенальна,  9/11  або  на  електронну адресу

E-mail: inform@dkrp.gov.ua.

  

Заступник голови  райдержадміністрації                             С.А.Колосовський

 

Вик. През С.С.

 

5-18-67

 
Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.07.2014 22:39

 

                                                                                                                       ПРОЕКТ 

                                               

БОРОДЯНСЬКА   РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІ

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

__________                                                                                                                     №_______

 

 

Про    затвердження      регламенту

центру надання  адміністративних

послуг   Бородянської       районної

державної   адміністрації

 

 

Відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», розпорядження Київської облдержадміністрації  від 05.03.2013 № 82 «Про організацію виконання в області Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження Бородянської райдержадміністрації  від 14.03.2013 №54 «Про організацію виконання в районі Закону України «Про адміністративні послуги»:

1. Затвердити регламент центру надання адміністративних послуг Бородянської  районної  державної  адміністрації.

2. Відділу організаційної роботи апарату адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Бородянської райдержадміністрації.

          3.  Контроль за  виконанням   розпорядження  покласти  на першого заступника  голови  адміністрації   Хоменка Ю.А.

 

 


Голова адміністрації                                                              С.М.Федорченко

  

 
Аналіз регуляторного впливу проекту розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації» PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.07.2014 22:35

 

1.     Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати:

         Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

         Необхідність прийняття розпорядження голови Бородянської райдержадміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Бородянської  районної державної адміністрації» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Бородянському районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- у більшості представників органів,які надають адміністративні послуги існують обмежені дні та години прийому;

- строки, встановлені для надання деяких послуг, є необґрунтовано тривалими;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

2.     Цілі  та завдання:

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 

 Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів,  які надають адміністративні послуги в Бородянському  районі шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації (далі – Центр).

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами  звернення адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних  умовах з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором;

- забезпечить вільний доступ  суб’єктам звернення та суб’єктам господарювання до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми надання адміністративних послуг та підвищить якість їх надання;

- удосконалить взаємодію виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної єдності».

 

3.     Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей:

 

Розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру – адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання переліку адміністративних послуг у Центрі.

Від такої альтернативи необхідно відмовитись.

Розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Примірний регламент центру надання адміністративних послуг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. N 588, не враховує всі особливості роботи Центру, кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку. На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від такої альтернативи необхідно відмовитися.

Отже, обирається затвердити розпорядження «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Бородянської  районної державної адміністрації».

 

 

 

4.      Опис механізму та заходів  для розв’язання проблеми:

 

Забезпечення виконання Закону України «Про адміністративні послуги»,

постанови  Кабінету Міністрів України від 01.08.2013  588 «Про затвердження    Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг». Проектом цього регуляторного акту передбачено затвердження «Регламенту центру надання адміністративних послуг Бородянської районної  державної  адміністрації», в якому передбачено визначення порядку організації роботи в центрі, створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Даним розпорядженням визначається порядок організації роботи  Центру, механізм взаємодії адміністратора  з представниками: органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які задіяні у забезпеченні виконання покладених на Центр завдань з організації надання адміністративних послуг.

Реалізація цього регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо організації надання адміністративних послуг в одному приміщені через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

5.     Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту:

 

     Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза,  нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.

 

6.     Очікувані результати від прийняття регуляторного акту:

 

Наявність в  районі  Центру надання адміністративних послуг в кінцевому результаті дає можливість:

- забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;

- виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;

- зменшення часу, необхідного для відвідування виконавчих органів, причетних до підготовки та надання документів реєстраційного та погоджувального характеру;

- отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;

- зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи Центру надання адміністративних послуг.

 

7.     Аналіз вигод та витрат:

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.Вдосконалення   локального законодавства  в  сфері  надання адміністративних послуг.

2. Запровадження  Єдиного  порядку надання адміністративних послуг.

3. Відкритість, прозорість та

зрозумілість процедур з надання

адміністративних послуг.

4. Оперативність вирішення питань, пов’язаних  з  наданням

адміністративних послуг.

5. Формування в  суспільстві  позитивного іміджу влади.

6. Мінімізація корупційної складової.

7.Вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень.

1. Реалізація проекту розпорядження фінансується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на створення Центру надання адміністративних послуг.

2. В подальшому, забезпечення надання адміністративних послуг через Центр передбачається в межах видатків на утримання органів, що прийняли рішення про створення таких центрів.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

2. Чітке визначення переліку

документів, необхідних для отримання відповідної  адміністративної  послуги.

3. Можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги.

4. Отримання  адміністративних

послуг за принципом «єдиного вікна».

5. Мінімізація кількості відвідувань Центру надання адміністративних послуг для отримання результату.

6.Контроль  адміністраторів  за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

 

7.Отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг  та допомоги в оформленні документів, необхідних  для  їх  отримання.

8.Визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг.

1. Плата за надання

адміністративних послуг згідно чинного

 законодавства.

 

2. Інші додаткові

витрати не передбачені.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера інтересів громадян

1.Доступність  та  зручність (місце розташування,  режим роботи ЦНАП).

2. Наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

3. Чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання  відповідної

адміністративної послуги.

4. Можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги.

5. Мінімізація кількості відвідувань Центру надання адміністративних послуг для отримання результату.

6.Отримання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом "єдиного вікна".

7.Контроль  адміністраторів  за обґрунтованістю плати  за адміністративні послуги.

8.Отримання  у  приміщенні  ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги  в  оформленні  документів, необхідних  для  їх  отримання.

1. Плата за надання

адміністративних

послуг згідно

чинного законодавства.

 

2. Інші додаткові

витрати не передбачені.

 

8.     Запропонований строк дії регуляторного акта:

 

Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження регламенту центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними.

Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

Внесення змін до регуляторного акта можливе після відстеження його результативності або у зв’язку із змінами чинного законодавства.

 

9.     Визначення показників результативності регуляторного акта:

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

         - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі;

         - час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта,

         - кількість наданих адміністративних послуг;

         - середній час надання адміністративної послуги;

         - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

Дія регуляторного акта поширюється на мешканців Бородянського району  та суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які зареєстровані у Бородянському районі.

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджетів та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта.

     Передбачається, що час,  що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, зменшиться.

      Саме на підставі порівняння цих прогнозованих показників та отриманих у подальшому, даних (при проведені повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

10.                        Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта:

 

Відстеження результативності буде здійснюватися на основі аналізу статистичних та даних, отриманих шляхом опитування та моніторингу.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проведено до дня набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які будуть надходити до Бородянської районної державної адміністрації.

 

 

Начальник відділу- центру

надання адміністративних послуг

райдержадміністрації                                                                          С.С.През

 

 

 

 Базове відстеження результативності проекту розпорядження Бородянської районної державної адміністрації “Про затвердження регламенту відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної  адміністрації”

Відповідно до ст.10 Закону України «Про заходи державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» було проведено базове відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення можливості досягнення даним актом визначених в ньому цілей

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.
Розпорядження районної державної адміністрації “Про затвердження регламенту  
відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної  державної  адміністрації”.

2. Виконавець заходів відстеження.
Відділ-центр  надання  адміністративних послуг Бородянської райдержадміністрації.

3. Цілі прийняття акта.
Основною метою прийняття даного регуляторного акту є виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги» шляхом створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади, шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

4. Строк виконання заходів з відстеження
Базове відстеження було здійснено у період з
05.07.2014 року по 19.07.2014 року.

5. Тип відстеження
Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження.
Результати відстеження були одержані шляхом аналізу статистичних та адміністративних показників, наданих суб’єктами надання адміністративних послуг та за допомогою опитування фізичних та юридичних осіб, які звертались за отриманням адміністративних послуг до
відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації.
Методом одержання результатів відстеження регуляторного акту є функціонування Центру надання адміністративних послуг
Бородянської районної державної адміністрації.

 7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержаних даних.
Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності зазначеного регуляторного акта були визначені наступні показники результативності:
витрати часу на отримання певних адміністративних послуг;
кількість скарг щодо процедур отримання адміністративних послуг.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Позитивним моментом впровадження даного регуляторного акту є:
можливість забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг;
виконання стандартних, спрощених процедур для отримання бажаного результату;
отримання максимуму адміністративних послуг в одному місці;
зручний для споживачів адміністративних послуг режим роботи центру надання адміністративних послуг.

Кількісне значення статистичних показників результативності

№ п/п

Показники результативності

Кількісне значення

1

Кількість адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП

13

2

Кількість наданих адміністративних послуг

21

3

Кількість відмов у наданні адміністративних послуг

0

4

Середній термін розгляду звернення: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

4

5

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

0

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Затвердження
 регламенту відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної  державної  адміністрації  в кінцевому  результаті  забезпечить досягнення наступних результатів:
забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків надання адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв/клопотань/звернень у відповідних адміністративних органах;
мінімізація корупційної складової за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;
запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;
удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг.

 

 

 

Начальник відділу-центру

надання адміністративнихт послуг                                                                           С.С.През

 


Сторінка 5 із 7
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld