Повідомлення
Аналіз регуляторного впливу PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.12.2015 07:40

 

проекту розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації «Про затвердження нового переліку адміністративних послуг, які надаються  через відділ-центр надання адміністративних послуг  Бородянської    районної  державної  адміністрації»

 

1.     Визначення проблеми,  яку передбачається розв’язати.

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження нового переліку адміністративних послуг, які надаються  через відділ-центр надання адміністративних послуг  Бородянської    районної  державної  адміністрації» розроблений з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг.

Читати далі...
 
Звіт про повторне відстеження PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
09.12.2015 08:18

Звіт про повторне відстеження

результативності  розпорядження  голови  Бородянської   районної державної   адміністрації  «Про затвердження  переліку адміністративних послуг,  які  надаються  через  відділ-центр   надання  адміністративних  послуг  Бородянської   районної   державної   адміністрації»

 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення досягнення  даним  актом  визначених  в  ньому цілей.

1.     Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.

Розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації від 30.10.2014 року № 306 «Про затвердження переліку адміністративних послуг,  які  надаються  через  відділ-центр надання адміністративних послуг  Бородянської  районної  державної  адміністрації»

         2.  Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної  адміністрації.

         3.  Цілі прийняття акта.

    Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення, суб’єктами господарювання.  Забезпечення відкритості інформації  про діяльність органів виконавчої влади в Бородянському  районі  шляхом створення та функціонування відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської  районної   державної  адміністрації.

Основними  цілями  прийняття  регуляторного  акту  є:

- забезпечення  отримання суб’єктами  звернення адміністративних послуг у чітко встановлені строки, в комфортних  умовах, з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором, у одному приміщенні  за  принципом  «єдиного вікна»;

- забезпечення  доступу  суб’єктам звернення та суб’єктам господарювання  до  інформації  щодо порядку, умов, строків, вартості            (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан,  хід  та  результати  розгляду  звернень;

- виключення  випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення  або відсутності  безпосереднього спілкування суб’єктів звернень    з  представниками  адміністративних  органів;

- спрощення процедури подання та отримання адміністративних послуг,  підвищення  якісті  їх надання;

           4. Строк виконання заходів  з  відстеження.

Повторне відстеження було здійснено у період з 01.09.2015 року по 01.11.2015 року.

           5. Тип відстеження.

Повторне відстеження.

           6. Методи одержання результатів відстеження.

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта був застосований  статистичний  метод  одержання  результатів.

           7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також  способи  одержання  даних.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації отриманої за результатами  діяльності  відділу-центру надання  адміністративних  послуг. Враховуючи  цілі регулювання, для  відстеження  результативності  зазначеного регуляторного акта  були  визначені  наступні  показники:

-          кількість  адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги;

-          кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг;

-          кількість наданих адміністративних послуг;

-          кількість наданих консультацій суб’єктам звернення щодо отримання   

   адміністративної послуги;

-          витрати  часу на отримання  певних  адміністративних послуг;

-          кількість  скарг  щодо  процедур  отримання  адміністративних  послуг.    

8. Кількісні  та  якісні  значення  показників  результативності  акта.

Регуляторний акт поширюється на невизначене коло суб`єктів господарювання та фізичних осіб — суб`єктів звернення, які звертаються за наданням адміністративних послуг до відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської  районної  державної  адміністрації. Запровадження  данного  регуляторного  акта  позитивно вплинуло  на:

-          забезпечення прозорості, відкритості у сфері надання адміністративних послуг;

-          спрощення процедури подання та отримання адміністративних послуг,  підвищення  якості   їх  надання;

-          отримання  максимум   адміністративних послуг в  одному  місці;

-          зручний  режим  роботи  для  споживачів  адміністративних  послуг;

 Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

Центр надання

адміністративних послуг

Вересень-жовтень

2014 року

Вересень-жовтень

2015 року

  Кількість  адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги    (місцеві адміністративні органи)

7

7

Кількість звернень до центру надання адміністративних  послуг

158

1892

Кількість наданих адміністративних послуг

123

1514

Кількість наданих консультацій суб’єктам звернення щодо отримання адміністративної послуги

35

378

Середній термін розгляду звернення: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

17

15

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

-

-

     

 

З метою впорядкування  та поліпшення якості надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів відділом-центром надання адміністративних послуг  Бородянської райдержадміністрації початковий перелік послуг замінено послугами територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади відповідно до розпорядження КМУ від 16.05.2014р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг». При проведенні моніторингу графіку роботи ЦНАП встановлено, що найбільша кількість заяв від суб’єктів звернень (99%) приймається кожного дня з 9-00 до 15-00 години, найменша кількість (1%)  з 15-00 до 17-00. Відвідувачів  з 17- 00  до 20-00 годин  не  має.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення  визначених  цілей.

Результатом прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації  від 30.10.2014 року № 306 «Про затвердження переліку адміністративних послуг,  які  надаються  через  відділ-центр надання  адміністративних послуг  Бородянської районної державної адміністрації»  є забезпечення суб’єктів звернення відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» якісним сервісом при наданні адміністративних послуг в межах району за мінімальної кількості звернень, а також і в подальшому сприятиме забезпеченню оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. Суттєвою перевагою є той факт, що в ЦНАП суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг,  при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора, що значно скорочує його часові та фінансові витрати. Також позитивним  моментом  є  зручний  графік  роботи  ЦНАП.

Вважаємо за  доцільне  залишити  зазначений  регуляторний  акт  діючим.

Періодичне відстеження  результативності регуляторного акту провести у терміни відповідно до вимог статті 10 Закону України  «Про засади державної регуляторної  політики  у  сфері  господарської  діяльності».

 

 

 

 

Керівник регуляторного органу:

Голова Бородянської  

райдержадміністрації                                                              О.Г.Янковий

 

 

 

Виконавець:

Начальник  відділу - ЦНАП        

С.С.През

 

(045-77)5-63-04

 
Звіт про повторне відстеження результативності розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
23.09.2015 06:24

Звіт про повторне відстеження

результативності розпорядження голови Бородянської  районної державної   адміністрації  „ Про  затвердження  положення  про відділ  -  центр   надання  адміністративних  послуг Бородянської  районної  державної  адміністрації ”

 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» було проведено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою визначення досягнення  даним актом визначених  в ньому цілей.

 

1.     Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується.

Розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації від 15.09.2014 року № 261 „Про затвердження положення про відділ-центр надання адміністративних послуг  Бородянської районної державної адміністрації ”.

         2.  Назва виконавця заходів з відстеження.

Відділ - центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної  адміністрації.

         3.  Цілі прийняття акта.

    Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернення, суб’єктами господарювання,  забезпечення відкритості інформації  про діяльність органів виконавчої влади в Бородянському  районі  шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг Бородянської районної  державної  адміністрації.

Основними  цілями  прийняття  регуляторного  акту  є:

- забезпечення  отримання суб’єктами  звернення адміністративних послуг у чітко встановлені строки, в комфортних  умовах, з мінімальними витратами часу на очікування прийому адміністратором, у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна».

- забезпечення  доступу  суб’єктам звернення та суб’єктам господарювання до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати  розгляду  звернень .

- виключення  випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками  адміністративних  органів;

- спрощення процедури подання та отримання адміністративних послуг,  підвищення  якісті  їх надання;

           4. Строк виконання заходів з відстеження.

Повторне відстеження було здійснено у період з 01.07.2015 року по 01.09.2015 року.

           5. Тип відстеження.

Повторне відстеження.

           6. Методи одержання результатів відстеження.

Під час проведення відстеження результативності регуляторного акта застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

           7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації отриманої за результатами  діяльності  Центру надання  адміністративних  послуг. Враховуючи  цілі регулювання, для  відстеження  результативності  зазначеного регуляторного акта  були  визначені  наступні  показники:

-          кількість звернень до Центру надання адміністративних послуг;

-          кількість наданих адміністративних послуг;

-          кількість наданих консультацій суб’єктам звернення щодо отримання   

   адміністративної послуги;

-          витрати  часу на отримання певних адміністративних послуг;

-          кількість  скарг щодо процедур  отримання  адміністративних  послуг.    

8. Кількісні та якісні  значення показників результативності акта.

Регуляторний акт поширюється на невизначене коло суб`єктів господарювання та фізичних осіб — суб`єктів звернення, які звертаються за наданням адміністративних послуг до Центру надання адміністративних послуг Бородянської  районної  державної  адміністрації. Запровадження данного  регуляторного  акта  позитивно вплинуло на:

-          забезпечення прозорості, відкритості у сфері надання адміністративних послуг;

-          спрощення процедури подання та отримання адміністративних послуг,  підвищення  якості   їх  надання;

-          отримання максимуму  адміністративних послуг в  одному  місці;

-          зручний  режим  роботи  для споживачів  адміністративних послуг;

 Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

Центр надання

адміністративних послуг

Липень - серпень

2014 року

Липень - серпень

2015 року

  Кількість  адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги    (місцеві адміністративні органи)

7

7

Кількість звернень до центру надання адміністративних  послуг

106

1712

Кількість наданих адміністративних послуг

88

1427

Кількість наданих консультацій суб’єктам звернення щодо отримання адміністративної послуги

18

285

Кількість відмов у наданні адміністративних послуг

-

-

Середній термін розгляду звернення: час, що минув між поданням необхідного пакету документів до прийняття рішення (календарні дні)

17

15

Кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг

-

-

     

 

З метою впорядкування  та поліпшення якості надання адміністративних послуг, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів Центром надання адміністративних послуг  Бородянської райдержадміністрації початковий перелік послуг замінено послугами територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади відповідно до розпорядження КМУ від 16.05.2014р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг». При проведенні моніторингу графіку роботи ЦНАП встановлено, що найбільша кількість заяв від суб’єктів звернень (99%) примається кожного дня з 9-00 до 15-00 години, наймньша кількість (1%)  з 15-00 до 17-00. Відвідувачів  з 17-00 до 20-00 годин  не має.

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Результатом прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.09.2014 року № 261 „ Про затвердження положення про відділ - центр надання адміністративних послуг  Бородянської районної державної адміністрації»  є забезпечення суб’єктів звернення відповідно до вимог Закону України „ Про адміністративні послуги ” якісним сервісом при наданні адміністративних послуг в межах району за мінімальної кількості звернень, а також і в подальшому сприятиме забезпеченню оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. Суттєвою перевагою є той факт, що в Центрі суб’єкт звернення може одночасно звернутись за отриманням декількох адміністративних послуг, при цьому отримує необхідні консультації в адміністратора (державного адміністратора), що значно скорочує його часові та фінансові витрати. Вважаємо за доцільне залишити зазначений регуляторний акт діючим, але у разі необхідності, подати пропозицію щодо зміни графіку роботи центру надання адміністративних послуг відповідно до моніторингу та внести відповідні зміни в діючий регуляторний акт.

Періодичне відстеження  результативності регуляторного акту провести у терміни відповідно до вимог статті 10 Закону України  „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності ”.

 

 

Керівник регуляторного органу:

Голова Бородянської  

райдержадміністрації                                                             О.Г.Янковий

 

 

Виконавець:

Начальник  відділу - ЦНАП        

С.С.През

 

(045-77)5-63-04

 
Оголошення PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
26.12.2014 07:45

З 01січня 2015 року Управлінням  Держземагенства  у Бородянському районі Київської області буде змінено порядок надання адміністративних послуг.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»  адміністративні послуги (державна реєстрація земельних ділянок, видача витягів з Державного земельного кадастру, витягів з технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, довідки з державної статистичної звітності  форми 6-зем та ін.) будуть надаватись Управлінням Держземагенства у Бородянському районі Київської області через  центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) утвореному при Бородянській районній державній адміністрації.   Адреса ЦНАП:

07800, Київська обл., смт Бородянка, вул. Леніна 331,  каб 202,

 

 тел.( 04577) 5-63-04

 
Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Бородянської державної районної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.07.2014 22:42

 

                                                                                                                       ПРОЕКТ

 БОРОДЯНСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІ

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

_________                                                                                                                      ________

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг  Бородянської  державної    районної    адміністрації

 

Відповідно до п.7 ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг »,  постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 № 57 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та з метою створення сприятливих і доступних умов для одержання  адміністративних  послуг:

 

          1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються  через центр надання адміністративних послуг  Бородянської  державної    районної    адміністрації , що додається.

         2. Це розпорядження набирає чинності з дня його підписання, крім пунктів 31, 32, 47-51 затвердженого ним переліку, які  набирають чинності з  1 вересня 2014р., пунктів 1-8, 11-21, 24-30, які набирають чинності з 1 жовтня 2014р., пунктів 9, 10, 22, 23, 33- 46, які набирають чинність з 1 січня 2015 року.

3. Відділу організаційної роботи апарату адміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті Бородянської райдержадміністрації.

4. Контроль за  виконанням   розпорядження  покласти  на першого заступника  голови   адміністрації  Хоменка Ю.А.

 Голова адміністрації                                                                 С.М.Федорченко              

 

 


Сторінка 4 із 6
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld