Повідомлення
Про внесення змін до розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації від 30 жовтня 2014 року № 305 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.03.2016 08:10

 

   БОРОДЯНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

      КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я                                                                                               

                             

Про    внесення    змін  до  розпорядження   голови  Бородянської районної  державної адміністрації від 30 жовтня 2014 року № 305 «Про  затвердження регламенту відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації»,  зареєстрованого в Бородянському районному управлінні юстиції  20 листопада 2014 року   за  № 2/298

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації»,    «Про адміністративні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації  надання  адміністративних  послуг»                  від  10  грудня  2015  року  №  888 - VIII,  розпорядження  голови   Бородянської   районної  державної  адміністрації  від 15  лютого 2016  року  № 52 «Про затвердження положення про відділ-центр надання адміністративних  послуг  Бородянської  районної  державної адміністрації», та з  метою приведення  регламенту  відділу-центру  надання  адміністративних послуг Бородянської районної державної   адміністрації        у відповідність  до норм чинного законодавства:

 

1.  Внести  до  розпорядження голови  Бородянської  районної державної адміністрації  від  30 жовтня 2014 року № 305 «Про  затвердження   регламенту  відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації», зареєстрованого у Бородянському районному  управлінні  юстиції  20  листопада  2014  року  за  № 2/298  такі  зміни:

 

1) абзац шостий пункту 4 Регламенту відділу-центру надання  адміністративних послуг Бородянської районної державної  адміністрації  викласти в такій редакції: «Графік  роботи  центру: понеділок з 8-00 до 17-00; вівторок з 8-00 до 20-00; середа з 8-00 до 17-00; четвер з 8-00 до 17-00; п’ятниця  з  8-00 до 15-45».

 

2.  Сектору  внутрішньої  політики, інформації  та зв’язків з громадськістю апарату адміністрації забезпечити оприлюднення проекту даного розпорядження на офіційному веб-сайті Бородянської райдержадміністрації.

 

 

3.  Розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації  в  Бородянському  районному управлінні юстиції, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

4.  Контроль  за виконанням  цього розпорядження  залишаю  за собою.

 

 

Голова  адміністрації                                                                      О.Г.Янковий

 
Регламент відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.03.2016 08:09

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження  голови

Бородянської районної державної адміністрації

______________  №  ____

 

                                            

Регламент

відділу-центру  надання  адміністративних послуг

Бородянської районної державної адміністрації

 

Загальні положення

 

1. Регламент відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації (далі – регламент) визначає порядок організації роботи відділу-центру надання адміністративних послуг (далі - центру), порядок дій адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

 2. Центр надання  адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року         № 5203-VI,  Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації, положенням про відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації та регламентом відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації.

 

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється відповідно до принципів:

 

1) верховенства права, у тому числі законності та юридичної  визначеності;

2) стабільності;

3) рівності перед законом;

4) відкритості та прозорості;

5) доступності  інформації про надання  адміністративних  послуг;

6) оперативності та своєчасності;

7) захищеності персональних даних;

8) раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

9)  неупередженості  й  справедливості;

10) доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

 

Вимоги до приміщення,  в якому розміщується центр:

4. Центр  розміщується в  центральній частині селища за адресою:  07801,  Бородянський  район,  смт  Бородянка,  вул. Центральна,  331.

На вході до будівлі розміщена інформаційна вивіска з найменуванням Центру та режимом  його роботи.

Вхід до центру облаштований пандусами для осіб з обмеженими фізичними  можливостями.

На прилеглій до центру території передбачено місце для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів  звернення.

 

Графік роботи центру затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації. Графік роботи  складається  згідно  вимог  чинного  трудового законодавства. За рішенням голови районної державної адміністрації, що утворив центр, час прийому суб’єктів  звернень може бути  збільшено.

Графік  роботи  центру:

понеділок  з 8-00 до 17-00;  вівторок  з  8-00  до  20-00; середа з 8-00  до 17-00;  четвер  з  8-00  до 17-00;  п’ятниця  з  8-00  до 15 -45.

 Прийом  суб’єктів  звернень  здійснюється  без  перерви  на  обід.

 

5.    Приміщення  центру  поділяється  на  відкриту  та  закриту  частини.

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти звернення  мають  безперешкодний  доступ  до  такої  частини  центру.

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій з використанням телефонного зв’язку, а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).  Вхід до закритої  частини  центру суб’єктам  звернення  заборонено.

 

6. Сектор інформування облаштований з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

У секторі інформування розміщені інформаційні стенди, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. Сектор інформування облаштований столами, стільцями, комп’ютером та забезпечений канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами  звернення   необхідних  документів.

 

7. Сектор очікування  облаштований  в  достатній  кількості  стільцями, кріслами тощо.

8. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення  має  інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища,  імені, по  батькові  та  посади  адміністратора  центру.

 

9. Площа секторів очікування та обслуговування достатня для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи  адміністратора  та  державного  адміністратора  центру.

 

10. У приміщенні центру, на інформаційних стендах розміщується  інформація:

 

1)найменування;

2) адреса, поштовий індекс;

3) номери  довідкових телефонів  центру;

4) адреса  веб-сайту , факс, електронна  пошту;

5) графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

6) перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг;

7) інформаційні  картки адміністративних послуг;

8) бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

9) банківські  реквізити  для оплати  платних адміністративних послуг;

10) прізвище, ім’я, по батькові керівника відділу-центру надання адміністративних послуг, номер контактного  телефону, адреса  електронної  пошти;

11) положення  про  відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації;

12) регламент  відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної адміністрації .

 

11. Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці. Адміністративні послуги в переліку групуються за суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

12. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах - накопичувачах  або  стелажах із вільним доступом до них  суб’єктів  звернення.

 

13. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечено вільний доступ до інформації, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, а також інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 

14. Скринька висловлення суб’єктами звернень, зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці.

 

 Інформаційна  і  технологічна  картки  адміністративних  послуг

 

15. Інформаційні і технологічні картки розробляють суб’єкти надання адміністративних послуг та несуть відповідальність за достовірність інформації технологічних та інформаційних  карток  відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги»  від 30 січня 2013 року, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

 

16. Орган, що утворив центр, а також керівник центру можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених  інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 

17. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це  керівника центру, готує відповідні зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

 

 Перший  контакт  центру  з  суб’єктом  звернення

 

18. Надання допомоги суб’єктам звернень,  консультування із загальних питань організації роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернень у ньому  здійснює  адміністратор  центру,  який  за  необхідності:

 

1) за усним клопотанням суб’єкта звернення інформує його про про належність  питання  до компетенції  центру;

2) консультує суб’єктів звернень щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати  адміністративного  збору;

3) надає  іншу  допомогу,  яка  необхідна  суб’єктам  звернення.

 

19. Бородянська районна державна адміністрація, створює та забезпечує роботу розділів: «Адміністративні послуги», «Центр надання адміністративних послуг»  на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, де розміщується інформація, зазначена в п.11 Регламенту, а також  інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

 

20. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру повинна бути актуальною й повною. Інформація на веб-сторінціцентру  є зручною для пошуку та копіювання. Керівник центру визначає працівника, відповідального за оновлення  інформації на інформаційних ресурсах .

 

21. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг центру у спосіб аналогічний до способу звернення. 

 

 Керування чергою у центрі

 

22. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у центрі  вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.

 

23. У відділі-центрі надання адміністративних послуг може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час.  Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до працівника центру або шляхом електронної реєстрації на веб-сайті. Прийом суб’єктів звернень, які зареєструвались за допомогою попереднього запису, здійснюється керівником центру  у визначені години.

 

24. Центр може здійснювати керування чергою в інші спосіб, гарантуючи дотримання  принципу  рівності суб’єктів  звернення.

 

Прийняття заяви та інших документів у відділі-центрі надання адміністративних послуг

 

25. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у центрі.

 

26. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської  діяльності».

 

27. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у центр особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в  передбачених законом випадках  за допомогою  засобів  телекомунікаційного  зв’язку.

 

28. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його  повноваження (довіреність, договір або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

 

29. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі  потреби  надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

 

30. Адміністратор центру складає опис вхідного пакету документів, у якому зазначається інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом  звернення. Опис складається у двох примірниках.

 

31. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом і з проставлянням  печатки (штампа) відповідного адміністратора центру із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у центрі  електронного  документообігу  –  в електронній формі.   

 

32. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакета  документів  у паперовій та / або електронній формі.

 

33. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації. Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

 

34. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис  вхідного пакета документів електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку .

 

35. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу.

 

36. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа про проходження справи у паперовій або електронній формі.Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

 

37.  Після вчинення дій, передбачених розділом «Прийняття заяви та інших документів у центрі надання адміністративних послуг» цього регламенту, адміністратор центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка у листі про проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надісланоз проставленням печатки (штампа) адміністратора,  що передав відповідні документи.

 

38. Передача справ у паперовій формі від центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня,  шляхом доставки працівником центру, надсилання                 відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку.  

 

39. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги  зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові  відповідальної  посадової  особи до листа про проходження справи.

 

40.  Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг  терміну розгляду  справ та  прийняття  рішень здійснюється адміністраторами  центру.

 

41.  Суб’єкт надання адміністративної послуги  зобов’язаний :

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті  рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи; надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора про хід розгляду справи.

 У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати  про це керівника  центру.

 

42. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від суб’єкта звернення додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта звернення здійснюється лише через центр.

 

 Передача вхідного пакета документів  суб’єктові  звернення

 

43Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно,  не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до центру, про що зазначається в  листі про проходження справи.

 

44. Адміністратор центру  у день надходження вихідного пакета документів здійснює  його реєстрацію шляхом внесення відповідних відомостей до листа про проходження  справи,  а також до відповідного  реєстру (журналу реєстрації)  та повідомляє про результат надання  адміністративної  послуги  суб’єктові  звернення у спосіб зазначений в описі вхідного пакета документів.

 

45Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (в тому числі його уповноваженомупредставниковіу разі пред’явленнія документа, що посвідчує особу та засвідчує його повноваження, або у випадках,передбачених законодавством, також передається в  інший прийнятний  для суб’єкта звернення спосіб.  Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення  зберігається в матеріалах справи .

 

46. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів  або його неотримання у центрі протягом двох місяців  відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів  зберігається протягом тримісячного терміну у центрі, а потім передається  для  архівного  зберігання.

 

47. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

 

48. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень  адміністратори  і  керівник  центру.

 

49. Інформація про кожну надану адміністративну послугу: заява суб’єкта звернення (копія), лист проходження адміністративної послуги та опис вхідного пакету документів зберігаються у центрі. Усі матеріали  справи  зберігаються  у  суб’єкта  надання  адміністративної  послуги.

 

 

Керівник  апарату   адміністрації                                                 Л.Є.Болясов

 

 

 

Розробник :

начальник відділу-центру

надання адміністративних послуг

Бородянської районної державної адміністрації

Київської області                                                                                       С.С.През

 

 

045-77-5-63-04

 
Аналіз регуляторного впливу PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.03.2016 08:07

 

проекту розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації «Про  внесення   змін  до  розпорядження   голови  Бородянської районної  державної  адміністрації від 30 жовтня 2014 року  № 305 «Про затвердження регламенту відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації», зареєстрованого в Бородянському  районному  управлінні  юстиції              20  листопада   2014 року   за  № 2/298»

 

1.    Визначення  проблеми,  яку передбачається  розв’язати.

 

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про  внесення   змін  до  розпорядження   голови  Бородянської районної  державної  адміністрації від 30 жовтня 2014 року № 305 «Про  затвердження регламенту відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації», зареєстрованого в Бородянському  районному  управлінні  юстиції  20 листопада 2014 року   за  № 2/298»  розроблений з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та громадяни вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Прийняття проекту розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації «Про  внесення   змін  до  розпорядження   голови  Бородянської районної державної адміністрації від 30 жовтня 2014 року № 305 «Про затвердження регламенту відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації», зареєстрованого в Бородянському  районному  управлінні  юстиції  20 листопада 2014 року   за   № 2/298» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Бородянському  районі:

          - відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа  як  результату  надання адміністративної  послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

2.     Цілі  державного  регулювання

 

Основною метою проекту є впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Бородянському районі шляхом створення та функціонування  центру   надання  адміністративних  послуг (далі – ЦНАП).

Прийняття даного розпорядження має на меті декілька цілей:

- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними  витратами  часу  на  очікування  прийому  адміністратором;

- забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та громадянам до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у приміщенні ЦНАП у визначений графіком їх роботи  час;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками  адміністративних  органів;

- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

- удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної  єдності».

 

3.     Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи  щодо  переваги обраного способу.

 

Розглянуто  такі  альтернативні  способи  досягнення  визначених  цілей.

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як суб’єкти господарювання та громадяни звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до адміністративного органу. Дана процедура не є прозорою, відсутній громадський контроль та не відповідає Закону України «Про  адміністративні  послуги». Від такої альтернативи  необхідно  відмовитись.

Прийняття  даного  проекту  розпорядження  дасть  можливість:

-  звернувшись до адміністратора центру надання адміністративних послуг Бородянської райдержадміністрації, суб’єкти господарювання та громадяни  матимуть можливість раціонально скоротити кількість документів та процедурних дій,  що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- безперешкодно одержувати необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги;

-  реалізації  прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через  публічне  обговорення  проекту  регуляторного  акта.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України «Про адміністративні послуги».

 

4.     Механізм  та  заходи,  що пропонуються для розв’язання проблеми.

 

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження нового регламенту відділу-центру надання адміністративних послуг  Бородянської  районної   державної  адміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних  послуг  та  поліпшення  якості  їх  надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-іспрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення  якості  їх  надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг,  що   надаються  через  адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом  взаємодії  із  суб’єктами  надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг, виключно через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної  державної адміністрації, а також реалізувати основні принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності  для  суб’єктів звернень.

 

5.     Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

Вплив  зовнішніх  факторів  на  дію  регуляторного  акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза - нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності ЦНАП, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості  впровадження та виконання  вимог  регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд  та  контроль  за  додержанням  вимог  акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного  та  періодичного  відстеження.

Звіти про відстеження  даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу  та публікуватись на сайті Бородянської райдержадміністрації .

 

6.     Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат.

 

Запропонований  акт  стосується  інтересів  держави, суб’єктів господарювання, населення.

Очікувані  результати  впровадження регуляторного акта полягатимуть у наступному.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.Вдосконалення локального законодавства  в  сфері  надання адміністративних  послуг.

2.Запровадження  Єдиного  порядку надання адміністративних  послуг.

3.Відкритість, прозорість та зрозумілість процед з надання  адміністративних послуг.

4.Оперативність вирішення питань, пов’язаних  з наданням адміністративних послуг.

 

5. Формування в  суспільстві  позитивного іміджу  влади.

6. Мінімізація  корупційної  складової.

7.Вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг      завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень.

 

1. Реалізація проекту  не потребує додаткових  витрат. Забезпечення надання адміністративних послуг,що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бородянської райдержадміністрації передбачається в межах видатків на утримання райдержадміністрації, якщо орган прийняв рішення про його утворення.

 

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

2. Чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної  адміністративної  послуги.

3. Можливість отримання бланків  заяв за місцем отримання послуги.

4. Отримання  адміністративних послуг за принципом «єдиного  вікна».

5.Мінімізація  кількості  відвідувань центру.

6.Контроль  адміністраторів  за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

7.Отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг  та допомоги в оформленні документів, необхідних  для  їх  отримання.

8. Визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг.

Витрати  відсутні.

 

 

Сфера  інтересів громадян

1.Доступність  та  зручність (місце розташування,  режим  роботи  ЦНАП).

2. Наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

3. Чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання  відповідної

адміністративної послуги.

4. Можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги.

5. Мінімізація  кількості  відвідувань ЦНАПдля отримання результату.

6.Отримання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом "єдиного вікна".

7.Контроль  адміністраторів  за обґрунтованістю плати  за адміністративні послуги.

8.Отримання  у  приміщенні  ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги  в  оформленні  документів, необхідних  для  їх  отримання.

Витрати  відсутні.


 

7.     Термін дії акта.

 

Акт набирає чинності з дня реєстрації, але не раніше дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської  діяльності».

8. Визначення  показників  результативності  регуляторного  акта.

 

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

         - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися  дія  акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів  господарювання  та  фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності  надають  адміністративні послуги  у  ЦНАП;

         -  кількість  наданих  адміністративних послуг;

         -  середній  час  надання адміністративної послуги;

         - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості  надання  адміністративних  послуг.

Дія регуляторного акта поширюється на мешканців Бородянського району  та суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),  які  зареєстровані  у  Бородянському  районі.

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджетів та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами,  пов’язаними  з  виконанням  вимог  акта.

         Передбачається, що час,  який витрачатимуть суб’єкти господарювання та/або  фізичні  особи,  пов’язаний  з  виконанням  вимог  акта,  зменьшиться.

         Регуляторний акт оприлюднений на офіційному веб-сайті Бородянської районної  державної  адміністрації  (rdabr.gov.ua)  в  розділі – «Центр надання адміністративних послуг» –« Повідомлення».

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності  регуляторного  акта.

 

Заходи з відстеження будуть здійснюватись відділом-центром надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308. Відстеження результативності буде здійснюватись на основі аналізу статистичних  даних, отриманих шляхом опитування  та моніторингу.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта  буде проведено  до  дня  набрання   чинності  регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься  через  рік   з  дня  набрання   чинності  регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після  проведення повторного відстеження  результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які будуть надходити до Бородянської районної державної адміністрації.

 

 

Розробник :

начальник відділу-центру

надання адміністративних послуг

Бородянської районної державної адміністрації

Київської області                                                                                       С.С.През

 

 

045-77-5-63-04

 
Оголошення PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
12.01.2016 08:18

 

Для  підвищення  комфорту  та  зручності  громадян

відкрито можливість замовлення  найбільш  популярних  послуг Держгеокадастру   онлайн.   Ви  можете   скористатись  ними

в  будь-який  зручний  для  вас  час, без черг та обмежень.

 

На офіційному веб-сайті Держгеокадастру України – htt//land.gov.ua/(у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний сервіс замовлення витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та витягу про нормативно грошову оцінку земельної ділянки. Сервіс дозволяє здійснити оплату послуг за допомогою електронного платіжного засобу та замовити одержання витягу у будь-якому зручному для вас Центрі надання адміністративних послуг.

 

Запрошуємо вас скористатися електронними послугами Держгеокадастру.

 
Повідомлення PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
17.12.2015 07:44

 

          Про оприлюднення проекту регуляторного акта - проекту розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації «Про затвердження нового переліку адміністративних послуг,     які надаються  через відділ-центр надання адміністративних послуг  Бородянської  районної   державної   адміністрації »    

Розробник  відділ – центр надання адміністративних послуг Бородянської  районної  державної  адміністрації.

   З метою забезпечення надання адміністративних послуг в Бородянському районі проект регуляторного акта передбачає затвердження розпорядження голови районної державної адміністрації «Про затвердження нового переліку адміністративних послуг, які надаються  через відділ-центр надання адміністративних послуг  Бородянської      районної   державної   адміністрації» відповідно до  законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про адміністративні послуги», «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

         Проект розпорядження голови Бородянської районної  державної адміністрації  «Про затвердження нового переліку адміністративних послуг, які надаються  через відділ-центр надання адміністративних послуг  Бородянської      районної  державної  адміністрації» та  аналіз  його регуляторного  впливу    розміщено  на веб – сайті Бородянської районної державної адміністрації - rdabr.gov.ua ,  в  розділі:  Центр надання адмін. послуг  -   Повідомлення.

         Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить  1  місяць  з  дня  оприлюднення  проекту регуляторного акту та аналізу  регуляторного  впливу.

 

   Пропозиції  та  зауваження  просимо надавати  в  письмовій  формі:

 - за  адресою:  07801,  Київська  область,  Бородянський  район, смт Бородянка,   вул. Центральна, 331.

 -  факсом (045 77) 5-63-04;

 - електронною поштою:  cnap_borodyanka@ rdabr.ua;


Пропозиції  та  зауваження  також  можна надсилати  до  Державної

регуляторної  служби  України:

- за  адресою: 01011,  м. Київ,  вул. Арсенальна,  9/11.  

- електронною поштою:  E-mail:  inform@dkrp.gov.ua.

 

 

 

 

 

 


Сторінка 3 із 7
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld