Аналіз регуляторного впливу

PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.03.2016 08:07

 

проекту розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації «Про  внесення   змін  до  розпорядження   голови  Бородянської районної  державної  адміністрації від 30 жовтня 2014 року  № 305 «Про затвердження регламенту відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації», зареєстрованого в Бородянському  районному  управлінні  юстиції              20  листопада   2014 року   за  № 2/298»

 

1.    Визначення  проблеми,  яку передбачається  розв’язати.

 

Проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про  внесення   змін  до  розпорядження   голови  Бородянської районної  державної  адміністрації від 30 жовтня 2014 року № 305 «Про  затвердження регламенту відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації», зареєстрованого в Бородянському  районному  управлінні  юстиції  20 листопада 2014 року   за  № 2/298»  розроблений з метою впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги», яким встановлено необхідність створення центрів надання адміністративних послуг.

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та громадяни вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Прийняття проекту розпорядження голови Бородянської районної державної адміністрації «Про  внесення   змін  до  розпорядження   голови  Бородянської районної державної адміністрації від 30 жовтня 2014 року № 305 «Про затвердження регламенту відділу-центру надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації», зареєстрованого в Бородянському  районному  управлінні  юстиції  20 листопада 2014 року   за   № 2/298» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Бородянському  районі:

          - відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа  як  результату  надання адміністративної  послуги;

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

2.     Цілі  державного  регулювання

 

Основною метою проекту є впорядкування та поліпшення надання адміністративних послуг, розширення доступу до інформації, необхідної для їх отримання, створення сприятливих умов для реалізації фізичними  та юридичними особами їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акта є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Бородянському районі шляхом створення та функціонування  центру   надання  адміністративних  послуг (далі – ЦНАП).

Прийняття даного розпорядження має на меті декілька цілей:

- забезпечення можливості отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальними  витратами  часу  на  очікування  прийому  адміністратором;

- забезпечення вільного доступу суб’єктам господарювання та громадянам до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надання можливості отримати консультації від представників адміністративних органів у приміщенні ЦНАП у визначений графіком їх роботи  час;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками  адміністративних  органів;

- запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг та підвищення якості їх надання;

- удосконалення взаємодії виконавчих органів, місцевих дозвільних органів, посадових та службових осіб цих органів у сфері організації надання адміністративних послуг за принципом «організаційної  єдності».

 

3.     Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи  щодо  переваги обраного способу.

 

Розглянуто  такі  альтернативні  способи  досягнення  визначених  цілей.

У разі залишення ситуації без змін досягнення визначених цілей не можливе, так як суб’єкти господарювання та громадяни звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до адміністративного органу. Дана процедура не є прозорою, відсутній громадський контроль та не відповідає Закону України «Про  адміністративні  послуги». Від такої альтернативи  необхідно  відмовитись.

Прийняття  даного  проекту  розпорядження  дасть  можливість:

-  звернувшись до адміністратора центру надання адміністративних послуг Бородянської райдержадміністрації, суб’єкти господарювання та громадяни  матимуть можливість раціонально скоротити кількість документів та процедурних дій,  що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- безперешкодно одержувати необхідну інформацію для отримання адміністративної послуги;

-  реалізації  прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через  публічне  обговорення  проекту  регуляторного  акта.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що дана альтернатива є прийнятною та забезпечує реалізацію Закону України «Про адміністративні послуги».

 

4.     Механізм  та  заходи,  що пропонуються для розв’язання проблеми.

 

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження нового регламенту відділу-центру надання адміністративних послуг  Бородянської  районної   державної  адміністрації, яким передбачено створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних  послуг  та  поліпшення  якості  їх  надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

-іспрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення  якості  їх  надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг,  що   надаються  через  адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом  взаємодії  із  суб’єктами  надання адміністративних послуг.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг, виключно через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної  державної адміністрації, а також реалізувати основні принципи державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності  для  суб’єктів звернень.

 

5.     Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

Вплив  зовнішніх  факторів  на  дію  регуляторного  акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза - нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності ЦНАП, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості  впровадження та виконання  вимог  регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Нагляд  та  контроль  за  додержанням  вимог  акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного  та  періодичного  відстеження.

Звіти про відстеження  даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу  та публікуватись на сайті Бородянської райдержадміністрації .

 

6.     Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат.

 

Запропонований  акт  стосується  інтересів  держави, суб’єктів господарювання, населення.

Очікувані  результати  впровадження регуляторного акта полягатимуть у наступному.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.Вдосконалення локального законодавства  в  сфері  надання адміністративних  послуг.

2.Запровадження  Єдиного  порядку надання адміністративних  послуг.

3.Відкритість, прозорість та зрозумілість процед з надання  адміністративних послуг.

4.Оперативність вирішення питань, пов’язаних  з наданням адміністративних послуг.

 

5. Формування в  суспільстві  позитивного іміджу  влади.

6. Мінімізація  корупційної  складової.

7.Вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг      завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень.

 

1. Реалізація проекту  не потребує додаткових  витрат. Забезпечення надання адміністративних послуг,що надаються через Центр надання адміністративних послуг Бородянської райдержадміністрації передбачається в межах видатків на утримання райдержадміністрації, якщо орган прийняв рішення про його утворення.

 

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

2. Чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної  адміністративної  послуги.

3. Можливість отримання бланків  заяв за місцем отримання послуги.

4. Отримання  адміністративних послуг за принципом «єдиного  вікна».

5.Мінімізація  кількості  відвідувань центру.

6.Контроль  адміністраторів  за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

7.Отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг  та допомоги в оформленні документів, необхідних  для  їх  отримання.

8. Визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг.

Витрати  відсутні.

 

 

Сфера  інтересів громадян

1.Доступність  та  зручність (місце розташування,  режим  роботи  ЦНАП).

2. Наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг.

3. Чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання  відповідної

адміністративної послуги.

4. Можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги.

5. Мінімізація  кількості  відвідувань ЦНАПдля отримання результату.

6.Отримання адміністративних послуг в одному приміщенні за принципом "єдиного вікна".

7.Контроль  адміністраторів  за обґрунтованістю плати  за адміністративні послуги.

8.Отримання  у  приміщенні  ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги  в  оформленні  документів, необхідних  для  їх  отримання.

Витрати  відсутні.


 

7.     Термін дії акта.

 

Акт набирає чинності з дня реєстрації, але не раніше дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері  господарської  діяльності».

8. Визначення  показників  результативності  регуляторного  акта.

 

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

         - кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися  дія  акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів  господарювання  та  фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності  надають  адміністративні послуги  у  ЦНАП;

         -  кількість  наданих  адміністративних послуг;

         -  середній  час  надання адміністративної послуги;

         - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості  надання  адміністративних  послуг.

Дія регуляторного акта поширюється на мешканців Бородянського району  та суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців),  які  зареєстровані  у  Бородянському  районі.

Регуляторний акт не вплине на розмір надходжень до місцевого бюджетів та розмір коштів, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами,  пов’язаними  з  виконанням  вимог  акта.

         Передбачається, що час,  який витрачатимуть суб’єкти господарювання та/або  фізичні  особи,  пов’язаний  з  виконанням  вимог  акта,  зменьшиться.

         Регуляторний акт оприлюднений на офіційному веб-сайті Бородянської районної  державної  адміністрації  (rdabr.gov.ua)  в  розділі – «Центр надання адміністративних послуг» –« Повідомлення».

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності  регуляторного  акта.

 

Заходи з відстеження будуть здійснюватись відділом-центром надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації у відповідності до Методики відстеження результативності регуляторного акта затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308. Відстеження результативності буде здійснюватись на основі аналізу статистичних  даних, отриманих шляхом опитування  та моніторингу.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта  буде проведено  до  дня  набрання   чинності  регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься  через  рік   з  дня  набрання   чинності  регуляторного акту.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після  проведення повторного відстеження  результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які будуть надходити до Бородянської районної державної адміністрації.

 

 

Розробник :

начальник відділу-центру

надання адміністративних послуг

Бородянської районної державної адміністрації

Київської області                                                                                       С.С.През

 

 

045-77-5-63-04

 
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld