Перелік адміністративних послуг
Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
08.06.2018 07:08

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

          розпорядження    голови                

          Бородянської   районної

          державної  адміністрації

          02.04.2018    №   115

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації

 

№ п/п

    Назва  адміністративної  послуги

Субєкт  надання

адміністративних  послуг

1

Державна  реєстрація  юридичної особи (у тому числі  громадського  формування)

Відділ  державної реєстрації прав на нерухомість  та бізнес  Бородянської  РДА

2

Державна реєстрація змін довідомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування)

 

3

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

4

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа

5

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

6

 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування)

   

7

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

8

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

9

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)

10

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті  її  ліквідації

11

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті  її  реорганізації

12

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

13

 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

14

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

15

Державна  реєстраціїя фізичної  особи - підприємця

 

16

Державна  реєстрація  включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

17

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

18

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

19

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця)

20

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Відділ  державної реєстрації прав на нерухомість  та бізнес  Бородянської  РДА

21

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

22

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

23

Взяття на облік  безхазяйного  нерухомого майна

24

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

25

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

26

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

27

Скасування рішення державного реєстратора

28

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

29

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

Головне територіальне управління юстиції у Київській  області

30

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

31

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи

32

Державна реєстрація   припинення     громадського                                                            об’єднання, що не має статусу юридичної особи

 

33

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

34

Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

35

Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду

36

Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи

37

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

38

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи

39

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

40

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

41

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу  громадського  об’єднання

42

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненнi громадянином 25- i 45-рiчного вiку

Бородянський  РС  УДМС  України в Київській     області    

43

Державна реєстрацiя земельної дiлянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Відділ у Бородянському районі Міськрайонного управління у Бородянському

районі та місті Буча Головного управління Держгеокадастру у Київській області

44

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про земельну дiлянку

45

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про межi частини земельної дiлянки, на яку поширюються права суборенди, сервiтуту, з видачею витягу

46

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про землi в межах територiй адмiнiстративно - територiальниходиниць з  видачею  витягу

47

Державна реєстрацiя обмежень у використаннi земель  з  видачею  витягу

48

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про обмеження у використаннi земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

49

Виправлення технiчної помилки у вiдомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здiйснює його ведення, з видачею витягу

50

Надання вiдомостей з Державного земельного кадастру у формi:                                                                                           1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 -  землi в межах територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць;

 -  обмеження у використанні земель;

 -  земельну ділянку;                                                                                                2) довiдки, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територiї);                                                                                                     3) викопiювань  з кадастрової карти (плану) та iншої  картографiчної    документації ;

4) копій документів, що створюються під час ведення  Державного  земельного  кадастру

51

Видача довiдки про:

1)  наявнiсть та розмiр земельної частки (паю);

2) наявнiсть у Державному земельному кадастрi вiдомостей  про одержання у власнiсть земельної дiлянки у межах норм безоплатної  приватизацiї  за  певним  видом  її  цiльового  призначення

(використання)

52

Видача вiдомостей з документацiї iз землеустрою, що включена до Державного фонду документацiї iз землеустрою

53

Видача довiдки з державної статистичної звiтностi про наявнiсть земель та розподiл їх за власниками земель, землекористувачами, угiддями

54

Видача витягу з технiчної документацiї про нормативну грошову

оцiнку  земельної  дiлянки

55

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

56

Реєстрацiя декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Бородянський РВ ГУ ДСНС України в Київській  області

57

Видача  будівельного  паспорта  забудови  земельної  ділянки (внесення  змін до будівельного паспорта забудови земельної   ділянки)

Сектор містобудування та архітектури Бородянської РДА

58

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької  діяльності

59

Видача  містобудівних  умов і обмежень забудови земельної ділянки

60

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при  переміщенні  за межі України

Бородянське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в   Київській   області

61

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання  людиною)

62

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

63

Видача  експлуатаційного  дозволу;

64

Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок,  преміксів і кормів;

65

Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин;

66

Дозвіл  на спеціальне  водокористування;

Державне агентство водних  ресурсів  України

 

67

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний  квиток, ордер, лісовий  квиток).

Київське обласне та по        м.Києву управління лісового та мисливського господарства

68

Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції

69

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

70

Видача дозволу на проведення будь-яких діагностичних, експериментальних, випробувальних,  вимірювальних робіт на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних агентів, хімічної сировини, продукції та речовин з джерелами іонізуючого та неіонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин

Головне управління Держпродспоживслужби в  Київській  області

 


 
Перелік адміністративних послуг PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
24.01.2018 07:57

 

                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження   голови                

Бородянської   районної

державної  адміністрації

22. 12. 2017__  №   _391__

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації

 

№ п/п

    Назва адміністративної послуги

Субєкт  надання

адміністративних  послуг

1

Державна  реєстрація  юридичної особи (у тому числі  громадського  формування)

Відділ  державної реєстрації прав на нерухомість  та бізнес  Бородянської  РДА

2

Державна реєстрація змін довідомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (у тому числі громадського формування)

 

3

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту

4

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі установчого документа

5

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (у тому числі громадське формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

6

 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (у тому числі громадського формування)

   

7

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

8

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування)

9

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (у тому числі громадського формування)

10

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті  її  ліквідації

11

Державна реєстрація припинення юридичної особи (у тому числі громадського формування) в результаті  її  реорганізації

12

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

13

 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (у тому числі громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

14

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (у тому числі громадського формування)

15

Державна  реєстраціїя фізичної  особи - підприємця

 

16

Державна  реєстрація  включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

17

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

18

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця

19

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця)

20

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Відділ  державної реєстрації прав на нерухомість  та бізнес  Бородянської  РДА

21

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме майно

22

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

23

Взяття на облік  безхазяйного  нерухомого майна

24

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

25

Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

26

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

27

Скасування рішення державного реєстратора

28

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

29

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи

Головне територіальне управління юстиції у Київській  області

30

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

31

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи

32

Державна реєстрація   припинення     громадського                                                            об’єднання, що не має статусу юридичної особи

 

33

Державна реєстрація постійно діючого третейського суду

34

Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

35

Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду

36

Державна реєстрація структурних утворень політичної партії, що не мають статусу юридичної особи

37

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

38

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у структурному утворенні політичної партії, що не має статусу юридичної особи

39

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи

40

Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

41

Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу  громадського  об’єднання

42

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненнi громадянином 25- i 45-рiчного вiку

Бородянський  РС  УДМС  України в Київській     області    

43

Державна реєстрацiя земельної дiлянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

Відділ у Бородянському районі Міськрайонного управління у Бородянському

районі та місті Буча Головного управління Держгеокадастру у Київській області

44

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про земельну дiлянку

45

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про межi частини земельної дiлянки, на яку поширюються права суборенди, сервiтуту, з видачею витягу

46

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про землi в межах територiй адмiнiстративно - територiальниходиниць з  видачею  витягу

47

Державна реєстрацiя обмежень у використаннi земель  з  видачею  витягу

48

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про обмеження у використаннi земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

49

Виправлення технiчної помилки у вiдомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здiйснює його ведення, з видачею витягу

50

Надання вiдомостей з Державного земельного кадастру у формi:                                                                                           1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 -  землi в межах територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць;

 -  обмеження у використанні земель;

 -  земельну ділянку;                                                                                                2) довiдки, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територiї);                                                                                                     3) викопiювань  з кадастрової карти (плану) та iншої  картографiчної    документації ;

4) копій документів, що створюються під час ведення  Державного  земельного  кадастру

51

Видача довiдки про:

1)  наявнiсть та розмiр земельної частки (паю);

2) наявнiсть у Державному земельному кадастрi вiдомостей  про одержання у власнiсть земельної дiлянки у межах норм безоплатної  приватизацiї  за  певним  видом  її  цiльового  призначення

(використання)

52

Видача вiдомостей з документацiї iз землеустрою, що включена до Державного фонду документацiї iз землеустрою

53

Видача довiдки з державної статистичної звiтностi про наявнiсть земель та розподiл їх за власниками земель, землекористувачами, угiддями

54

Видача витягу з технiчної документацiї про нормативну грошову

оцiнку  земельної  дiлянки

55

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

56

Реєстрацiя декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Бородянський РВ ГУ ДСНС України в Київській  області

57

Видача  будівельного  паспорта  забудови  земельної  ділянки (внесення  змін до будівельного паспорта забудови земельної   ділянки)

Сектор містобудування та архітектури Бородянської РДА

58

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької  діяльності

59

Видача  містобудівних  умов і обмежень забудови земельної ділянки

60

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при  переміщенні  за межі України

Бородянське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в   Київській   області

61

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання  людиною)

62

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

63

Видача  експлуатаційного  дозволу;

64

Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок,  преміксів і кормів;

65

Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин;

66

Дозвіл  на спеціальне  водокористування;

Державне агентство водних  ресурсів  України

 

67

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний  квиток, ордер, лісовий  квиток).

Київське обласне та по        м.Києву управління лісового та мисливського господарства

68

Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Управління патрульної поліції у Київській області Департаменту патрульної поліції

69

Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

  

 

 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld