Центр надання адмін послуг
Розпорядження №208 PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
18.08.2017 07:14

 
Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.08.2017 06:46

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження   голови                

Бородянської   районної

державної  адміністрації

19.06.2017   №   179

 

Перелік адміністративних послуг,

які надаються через відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації

 

№ п/п

    Назва адміністративної послуги

1

Державна реєстрацiя юридичної особи або фiзичної особи, яка має намiр стати пiдприємцем

2

Видача витягу, виписки, довiдки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв

3

Державна реєстрацiя змiн до установчих документiв юридичної особи

4

Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв вiдомостей про створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи або про його закриття

5

Державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу — пiдприємця, якi мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб — пiдприємцiв

6

 Видача юридичним особам дублiкатiв оригiналiв їх установчих документiв та змiн до них

7

Державна реєстрацiя припинення юридичної особи в результатi її лiквiдацiї, злиття, приєднання, подiлу або перетворення

8

Державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою — пiдприємцем за її рiшенням

9

Державна реєстрацiя:

права власностi на нерухоме майно

iнших речових прав на нерухоме майно (крiм державної реєстрацiї iпотеки нерухомого майна)

10

Видача витягу, iнформацiйної довiдки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

11

Реєстрацiя громадського об’єднання

12

Прийняття повiдомлення про утворення громадського об’єднання

13

 Видача дублiката оригiналу свiдоцтва про реєстрацiю громадського об’єднання та/або статуту

14

Внесення до Реєстру громадських об’єднань вiдомостей про вiдокремлений  пiдроздiл  громадського  об’єднання

15

Прийняття повiдомлення про змiни до статуту громадського об’єднання, змiни у складi керiвних органiв громадського об’єднання, змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, змiну мiсцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання

16

Прийняття повiдомлення про змiну найменування громадського об’єднання, мети (цiлей), змiну особи (осiб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повiдомлення про утворення

17

Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рiшення щодо саморозпуску або реорганiзацiї громадського об’єднання, а також про припинення дiяльностi громадського об’єднання

18

Державна реєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

19

Перереєстрацiя друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

20

Видача дублiката свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження

21

Визнання недiйсним свiдоцтва про державну реєстрацiю друкованого засобу масової iнформацiї з мiсцевою сферою розповсюдження на пiдставi повiдомлення засновника

22

Оформлення та видача або обмiн паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числi термiнове оформлення)

23

 Оформлення та видача проїзного документа дитини

24

Оформлення та видача паспорта громадянина України

25

Оформлення та видача паспорта громадянина України у разi обмiну замiсть пошкодженого, втраченого або викраденого

26

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненнi громадянином 25- i 45-рiчного вiку

27

Реєстрацiя мiсця проживання особи

28

Зняття з реєстрацiї мiсця проживання особи

29

Реєстрацiя мiсця перебування особи

30

Оформлення та видача довiдки про реєстрацiю мiсця проживання або мiсця перебування особи

31

Державна реєстрацiя земельної дiлянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру

32

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про земельну дiлянку

33

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про межi частини земельної дiлянки, на яку поширюються права суборенди, сервiтуту, з видачею витягу

34

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про землi в межах територiй адмiнiстративно - територiальниходиниць з видачею витягу

35

Державна реєстрацiя обмежень у використаннi земель з видачею витягу

36

Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей про обмеження у використаннi земель, встановленi законами та прийнятими вiдповiдно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу

37

Виправлення технiчної помилки у вiдомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здiйснює його ведення, з видачею витягу

38

Надання вiдомостей з Державного земельного кадастру у формi:                                                                                           1) витягу з Державного земельного кадастру про:

 -  землi в межах територiї адмiнiстративно-територiальних одиниць;

 -  обмеження у використанні земель;

 -  земельну ділянку;                                                                                                2) довiдки, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територiї);                                                                                                     3) викопiювань  з кадастрової карти (плану) та iншої  картографiчної    документації ;

39

Видача довiдки про:

1) наявнiсть та розмiр земельної частки (паю);

2) наявнiсть у Державному земельному кадастрi вiдомостей  про

     одержання у власнiсть земельної дiлянки у межах норм безоплатної

    приватизацiї  за  певним  видом  її  цiльового  призначення

    (використання)

40

Видача вiдомостей з документацiї iз землеустрою, що включена до Державного фонду документацiї iз землеустрою

41

Видача довiдки з державної статистичної звiтностi про наявнiсть земель та розподiл їх за власниками земель, землекористувачами, угiддями

42

Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-землевпорядникiв

43

Видача витягу з технiчної документацiї про нормативну грошову

оцiнку земельної дiлянки

44

Видача витягу з Державного реєстру сертифiкованих iнженерiв-геодезистiв

45

Видача фiзичним особам висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи дiючих об’єктiв

46

Реєстрацiя декларацiї вiдповiдностi матерiально-технiчної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

47

Видача  будівельного  паспорта  забудови  земельної  ділянки (внесення  змін до будівельного паспорта забудови земельної   ділянки)

48

Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької  діяльності

49

Видача  містобудівних  умов і обмежень забудови земельної ділянки

50

Ветеринарні документи: міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при  переміщенні  за межі України

51

Ветеринарні документи: ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання  людиною)

52

Ветеринарні документи: ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1, № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною)

53

Експлуатаційний  дозвіл;

54

Експлуатаційні дозволи для потужностей (об'єктів): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок,  преміксів і кормів;

55

Дозвіл на проведення заходів із залученням тварин;

56

Дозвіл  на спеціальне  водокористування;

57

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний  квиток, ордер, лісовий  квиток).

                                                 

 

Керівник  апарату   адміністрації                                                 Л.Є.Болясов

 

 

 

 

Вик. През С.С

5-63-03

 

 

 

Обновлено 03.08.2017 06:48
 
Електронні послуги PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.04.2017 12:45

                                     Державний земельний кадастр                                   Державний реєстр юридичних осіб

                                                                                                                                  та фізичних осіб підприємців

                                                      

 

 

                                 Державний реєстр речових прав                                     Державна архітектурна інспекція

                                           на нерухоме майно

                                                          

Обновлено 13.04.2017 13:35
 
Закон України PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
09.03.2016 07:57

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 21, ст.133)

Верховна Рада України постановляє:

Обновлено 09.03.2016 07:59
Читати далі...
 
ПОЛОЖЕННЯ про відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
09.03.2016 07:42

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 

 

 

розпорядженням  голови 

Бородянської    районної 

державної   адміністрації

15.02.2016  № 52

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ-центр надання адміністративних послуг

Бородянської  районної  державної  адміністрації

 

1.  Відділ-центр надання адміністративних послуг Бородянської районної державної адміністрації (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Бородянській районній державній адміністрації,  як   структурний   підрозділ   райдержадміністрації.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації  або реорганізації центру приймається  головою  районної  державної  адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної  державної  адміністрації  та цим положенням.

4.   Основними завданнями центру є:

4.1 організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

4.2 спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання; 

4.3 забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що  надаються через адміністратора. 

5. Центром забезпечується надання адміністративних  послуг  через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається головою Бородянської райдержадміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. 

6. У центрі   за  рішенням  голови районної державної адміністрації, що його утворив, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд  яких  віднесено до повноважень Бородянської районної державної адміністрації 

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами  господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу об’єкту звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи Бородянської районної державної адміністрації,  яка організовує надання адміністративних послуг.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Бородянської районної державної адміністрації. Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою райдержадміністрації.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 

11.   Основними завданнями адміністратора є:

 

11.1 надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 

11.2 прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог  Закону України «Про захист персональних даних»;

 

11.3 видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

11.4 організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 

11.5 здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

11.6 надання адміністративних послуг у випадках,  передбачених законом.

 

12.  Адміністратор має право:

 

12.1 безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 

12.2 погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “ Про захист персональних даних ”;

 

12.3 інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 

12.4 посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 

12.5 порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 

13. Центр очолює керівник структурного підрозділу, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.

Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою Бородянської районної державної адміністрації.

 

14.  Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

 

14.1 здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

 

14.2 організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 

14.3 координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

14.4 організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 

14.5 сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

 

14.6  розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 

14.7  може здійснювати функції адміністратора;

 

14.8 виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр. 

15. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

16. З метою забезпечення створення  зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень, у межах Бородянського району за рішенням голови Бородянської районної державної адміністрації, можуть утворюватися територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою Бородянської районної державної адміністрації.

17. Час прийому суб’єктів звернень у центрі  становить  п’яти  днів на тиждень та сім годин на  день,  без перерви  на обід,  і є загальним    для  всіх  адміністративних  послуг,  що  надаються  через  центр. Центр не рідше ніж один  день на тиждень здійснює прийом суб’єктів звернень до 20-ї години.

Графік роботи центру:

понеділок з 8-00 до 17-00; вівторок з 8-00 до 20-00; середа з 8-00 до 17-00; четвер з 8-00 до 17-00; п’ятниця з 8-00 до 15 -45.

Прийом суб’єктів звернень здійснюється без перерви на обід.

За рішенням голови районної державної адміністрації, що утворив центр, час прийому суб’єктів  звернень може бути  збільшено.

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

 

 

Керівник  апарату  адміністрації                                               Л.Є.Болясов

Обновлено 09.03.2016 07:45
 


Сторінка 1 із 5

free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld