Безоплатна правова допомога
Бородянське бюро правової допомоги поновлює особистий прийом громадян PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
05.06.2020 06:24

Бородянське бюро правової допомоги поновлює

особистий прийом громадян, але до закінчення

карантину він відбуватиметься

за попереднім записом

Контактний номер для запису на особистий прийом,

або отримання усної консультації

+ 38 (04577) 5-60-95

 
Обов’язок повнолітніх дітей утримувати непрацездатних батьків PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
28.05.2020 07:26

 

 

Підстави виникнення обов’язку повнолітніх дітей утримувати батьків

Частиною першою статті 172 Сімейного кодексу України визначено, що повнолітні дочка, син зобов’язані піклуватися про батьків, проявляти про них турботу та надавати їм допомогу. Статтею 202 Сімейного кодексу України передбачено, що повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

Обов`язок повнолітніх дітей утримувати батьків чинним законодавством не пов`язується з їх працездатністю і можливістю надавати батькам матеріальну допомогу і виникає на підставі сукупності наступних умов:

·         походження дитини від матері, батька (кровне споріднення) або наявність між ними інших юридично значущих зв`язків (зокрема, усиновлення);

·         непрацездатність матері, батька (тобто вони є особами, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» або особами з інвалідністю);

·         потреба матері, батька в матеріальній допомозі.

Допомога – це не лише аліменти, а й оплата додаткових витрат  

При встановленні чи батьки потребують матеріальної допомоги, повинні враховуватися будь-які обставини, які свідчать про необхідність у такій допомозі. При цьому отримання матір`ю чи батьком доходів, які є більшими за прожитковий мінімум, автоматично не свідчить, що вони не потребують матеріальної допомоги.

Положеннями статті 203 Сімейного кодексу України передбачено, що дочка, син, крім сплати аліментів, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.

Якщо повнолітні дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних, немічних батьків, з них можуть бути за рішенням суду стягнуті кошти на покриття витрат, пов’язаних із наданням такого піклування.

Коли аліменти на утримання батьків можна не сплачувати

Законодавством визначено, що дочка, син можуть бути звільнені судом від обов’язку утримувати матір, батька та обов’язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що:

·         мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов’язків;

·         мати, батько не сплачували аліменти на утримання дитини, що призвело до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, і така заборгованість є непогашеною на момент прийняття судом рішення про визначення розміру аліментів на батьків.

Обов’язок повнолітніх дочки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги, не є абсолютним. У зв’язку з цим суд на вимогу дочки, сина, до яких пред’явлено позов про стягнення аліментів, зобов’язаний перевірити їхні доводи про ухилення батьків від виконання своїх обов’язків щодо них.

Звільнення від обов’язку утримувати матір, батька може мати місце лише у випадку, якщо такий обов’язок у дочки, сина виник. Тобто судом повинні бути встановлені у сукупності такі обставини:

·         непрацездатність матері, батька;

·         потребу матері, батька в матеріальній допомозі;

·         ухилення матері, батька від виконання батьківських обов’язків / несплата аліментів на утримання дитини, що призвело до виникнення заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три роки, і така заборгованість є непогашеною на момент прийняття судом рішення про визначення розміру аліментів на батьків.

Заборгованість підтверджується довідкою, виданою органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем у порядку, встановленому законом. У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не більш як три роки.

Визначення розміру аліментів на батьків – прерогатива суду

Важливо, що сам факт непрацездатності батьків не зумовлює виникнення у дітей обов’язку надання їм утримання – стан непрацездатності має супроводжуватися необхідністю отримання матеріальної допомоги від дітей.

Суд визначає розмір аліментів на батьків повністю чи частково у твердій грошовій сумі і (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін. На вибір способу визначення розміру аліментів можуть впливати різні обставини: стабільність доходу, проживання за кордоном, одержання частини доходу в натуральній формі тощо.

У кожному конкретному випадку суд враховує всі види заробітку чи доходу дітей та їх батьків. До уваги приймається отримання батьками пенсії, державних пільг, субсидій, наявність у батьків майна, що може приносити дохід тощо.

При визначенні розміру аліментів та додаткових витрат суд також бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред’явлено позову про стягнення аліментів, а також дружини, чоловіка та своїх батьків.

 


 
Судовий порядок оспорювання батьківства PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.05.2020 05:31

 

В Україні судові спори щодо оскарження та визнання батьківства не рідкість. Традиційно склалось, що батьками дитини записують чоловіка та жінку, які перебувать у зареєстрованому шлюбі. Але є випадки, коли виникає бажання або необхідність оспорити батьківство. Чинним законодавством закріплено таке право. Якщо факт батьківства викликає сумніви, можна звернутися до спеціалізованих установ для проведення генетичної експертизи і вирішити це питання в приватному порядку. Але ми розглянемо судовий порядок вирішення такого спору.

Оспорювання батьківства – це невизнання особою реєстрації себе як батька дитини.

Право на оспорювання батьківства, коло осіб, які можуть оспорити батьківство, певні межі оспорювання батьківства та строк звернення до суду по даній категорії справ передбачені Сімейним кодексом України.

У випадку оспорювання батьківства до суду подається позов про виключення запису про особу, як батька з актового запису про народження дитини.

Хто може оспорити батьківство

·         особа, записана в свідоцтві про народження дитини ії батьком (як і у випадку перебування у шлюбі з матір’ю дитини, або якщо дитина народилася до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, так і у випадку не перебування у шлюбі з матір’ю дитини, якщо запис батьком дитини відбувся на підставі їх спільної заяви);

·         спадкоємці зазначеної вище особи у випадку, якщо він: помер до народження дитини і залишив нотаріусу заяву про невизнання свого батьківства, або помер після народження дитини, але за життя подав позов до суду про виключення свого імені з актового запису про народження (в даному випадку спадкоємці можуть підтримати в суді його позовну заяву враховуючи приписи про процесуальне правонаступництво в цивільних справах);

·         дружина, батьки, діти (спадкоємці) після смерті особи, яка за життя через поважні причини не знала, що записана батьком дитини;

·         мати дитини, якщо батьком дитини записаний її чоловік, а насправді ним є інший чоловік – біологічний батько (за умови, що справжній батько підтвердить це у своїй заяві про визнання себе батьком дитини).

Статею. 129 Сімейного кодексу України передбачена можливість вирішення в судовому порядку спору про батьківство між чоловіком матері та чоловіком, який вважає себе батьком. У такому разі: чоловік, який вважає себе батьком, має право пред’явити позов до чоловіка матері дитини про виключення запису про його батьківство та визнання свого батьківства.

Коли оспорювання батьківства неможливе

·         оспорювання батьківства можливе тільки з моменту народження дитини й до досягнення нею повноліття;

·         Оспорювання батьківства може бути здійснене протягом цього часу тільки, якщо дитина є живою. Смерть дитини, батьком якої записана особа, позбавляє її права оспорювати своє батьківство;

·         не має право оспорювати батьківство особа, яка записана батьком дитини, якщо в момент реєстрації себе батьком дитини вона знала, що не є ії батьком та у разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою такої особи.

 

Строки позовної давності

Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права. І вона має суттєве значення для даної категорії справ.

·         До вимог чоловіка про виключення запису про нього як батька з актового запису про народження дитини позовна давність не застосовується, але обмежена досягненням дитиною повноліття. Аналогічне встановлення позовної давності для вимог спадкоємців померлої особи, батьківство якої оспорюється (ст.ст.136, 137 Сімейного кодексу України).

·         До вимог жінки про оспорювання батьківства свого чоловіка застосовується позовна давність в один рік. Перебіг позовної давності починається від дня, коли чоловік був записаний як батько дитини (ст.138 Сімейного кодексу України) .

·         По спорам про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини також застосовується позовна давність в один рік. Перебіг ії починається від дня, коли особа дізналася, або могла дізнатися про своє батьківство (ст.129 Сімейного кодексу України).

Стягнення з особи, яка записана батьком, матір’ю, аліментів на дитину не є перешкодою для звернення до суду з позовом про виключення відомостей про неї як батька, матері дитини з актового запису про її народження.

 

Предмет доказування. Наслідки задоволення позову.

Оспорювання батьківства відбувається шляхом подання позову до суду. Предметом доказування в таких справах є відсутність кровного споріднення між особою, записаною батьком, і дитиною.

Доказами можуть бути : показання свідків, письмові, речові і електронні докази, результати судово-медичної, генетичної, біологічної експертиз. У разі ухилення учасника справи від подання експертам необхідних матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, якщо без цього провести експертизу неможливо, суд залежно від того, хто із цих осіб ухиляється, а також яке для них ця експертиза має значення, може визнати факт, для з’ясування якого експертиза була призначена, або відмовити у його визнанні.

У разі доведення відсутності кровного споріднення між особою, яка записана батьком, та дитиною суд постановляє рішення про виключення відомостей про особу яка батька дитини з актового запису про ії народження. Після отримання рішення, яке набрало законної сили його необхідно буде пред’явити до виконання органам реєстрації актів цивільного стану.

Правові наслідки рішення суду

·         вносяться зміни до актового запису про народження дитини та видається нове свідоцтво про народження;

·         має значення для прав та обов’язків, покладених законодавством на батьків, щодо виховання і утримання дітей;

·         має вплив на права спадкування;

·         інші юридично значні факти, які пов’язані з кровним спорідненням (як то об’єднання сім’ї в зв’язку з виїздом закордон; виїзд дитини закордон з одним із батьків не потребує згоди особи, яка виключена з актового запису народження дитини).

·         можливо повернути безпідставно сплачені аліменти. Для цього потрібно подати до суду позов про відшкодування неправомірно отриманої вигоди у вигляді аліментів та скасування рішення на підставі якого перераховувалися аліменти.


 
Мінімальний розмір аліментів PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
06.05.2020 14:28

 

Питання виконання батьками обов’язків щодо належного утримання своїх дітей не втрачає актуальності.

Сімейний кодекс України регулює порядок стягнення аліментів та їх мінімальний розмір. У 2017 році до ч. 2 ст. 182 зазначеного кодексу було внесено зміни, якими збільшено мінімальний розмір аліментів з 30% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку до 50%.

Чи потрібно подавати новий позов про збільшення розміру аліментів, якщо суд раніше прийняв рішення про їх стягнення у сумі 30% від прожиткового мінімуму ? Який розмір аліментів виконавець ДВС має стягувати, якщо у виконавчому документі зазначено мінімальний розмір 30% від прожиткового мінімуму ? Чи збільшується розмір аліментів автоматично: з 30% до 50% ?

Роз’яснення на зазначені питання містяться у постанові Великої Палати Верховного Суду від 04.03.2020 у справі № 682/3112/18, зокрема, зміна законодавцем мінімального розміру аліментів, які підлягають стягненню з платника, є підставою для зміни його  розміру, зазначеному у виконавчому листі та враховується під час визначення суми аліментів або заборгованості.

Отже, у разі законодавчих змін щодо мінімального розміру аліментів окремий позов до суду подавати не потрібно, оскільки розмір аліментів змінюється виконавцем ДВС автоматично і стягненню підлягає перерахована (більша) сума.

Довідково. Єдиний телефонний номер цілодобового доступу до безоплатної правової допомоги: 0-800-213-103 (безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів по всій території України).

 


Сторінка 1 із 10
free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld