Відділ фінансово-господарського забезпечення
Рішення Про районний бюджет Бородянського району на 2020 рік PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
03.02.2020 07:35

Рішення

Про районний бюджет Бородянського району

на 2020 рік

 

Доходи  районного бюджету Бородянського району  на 2020 рік

 
Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
20.07.2017 21:32

 

  

 БОРОДЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

07.06.2018                                                                                                                           № 216

 

Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Бородянської районної державної адміністрації

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу»,  постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи» (із змінами) від 26 січня 2011 року № 59, постанови Кабінету Міністрів України  від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження  Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», Регламенту Бородянської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від 26.04.2018 № 142, розпоряджень т.в.о. голови Бородянської райдержадміністрації від 19.01.2018 №11 «Про здійснення повноважень  керівника державної служби» та від 26.04.2018 № 143 «Про затвердження Положення про апарат Бородянської районної державної адміністрації» райдержадміністрації»:

 

1. Затвердити Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Бородянської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Бородянської райдержадміністрації від 23.02.2018 № 52 «Про затвердження Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Бородянської районної державної адміністрації».

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Болясова Л.Є.

 

 

Т.в.о. голови адміністрації                                                         В.М. Корнієнко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

розпорядження голови  Бородянської районної

державної адміністрації 

07.06.2018__216

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату

Бородянської  районної державної адміністрації
Київської області

 

1. Загальні положення

 

1.1.     Це положення визначає завдання та функціональні обов'язки відділу фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації (далі-відділ), повноваження його начальника - головного бухгалтера.

1.2. Відділ є структурним підрозділом апарату
Бородянської  районної державної адміністрації Київської області для ведення бухгалтерського обліку, забезпечення в межах своїх повноважень фінансування підрозділів районної державної адміністрації, а також здійснення господарської діяльності.

1.3.     Положення про відділ фінансово-господарського забезпечення                 Бородянської районної державної адміністрації Київської області затверджується в установленому порядку розпорядженням голови                 Бородянської районної державної адміністрації.

1.4.      Відділ фінансово-господарського забезпечення
Бородянської районної державної адміністрації з основної діяльності підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації, з інших питань - керівнику апарату районної державної адміністрації.

1.5.      У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово - господарську діяльність районної державної адміністрації, розпорядженнями голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, наказами керівників самостійних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права: відділу освіти,  відділу культури, національностей та релігій,  архівного сектору, служби у справах дітей та сім’ї ( в частині звільнення, призначення працівників, та розрахунків по заробітній платі), Регламентом Бородянської районної державної адміністрації, Положенням про апарат Бородянської районної державної адміністрації та цим Положенням.

 

 

2. Основні завдання та функції відділу

 

2.1.     Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності апарату районної державної адміністрації та самостійних структурних підрозділах, які не мають посади головного бухгалтера (чи особи, на яку покладається виконання обов’язків ведення бухгалтерського обліку), відповідно не мають окремого рахунку, відкритого в органах державної казначейської служби та не є розпорядниками коштів державного бюджету нижчого рівня по КПКВК 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області» і не ведуть самостійного балансу (надалі – структурних підрозділів ).

2.2.     Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів з відображенням господарських операцій на підставі первинних документів.

Забезпечує відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.4.     Проводить аналіз виконання кошторису, організовує роботу з бюджетного планування, визначає структуру кошторису витрат на наступний рік та наступні за плановим два бюджетних періоди.

Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Забезпечує складання кошторису видатків та плану асигнувань на утримання апарату райдержадміністрації, довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджету і подає їх на погодження до департаменту фінансів облдержадміністрації та затвердження до облдержадміністрації.

Виконує фінансові функції розпорядника другого рівня коштів державного бюджету за КПКВК 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області».

Формує єдину мережу розпорядників нижчого рівня і одержувачів коштів державного бюджету та протягом року, за потреби, вносить зміни до мережі.

Формує помісячний розпис асигнувань загального фонду державного бюджету за КПКВК 7801010 в розрізі апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації  та кодів економічної класифікації видатків .

При надходженні коштів з державного бюджету за КПКВК 7801010 та іншими державними програмами, здійснює розподіл коштів загального фонду державного бюджету на утримання апарату, структурних підрозділів райдержадміністрації, інших розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до затверджених кошторисів та помісячних планів в розрізі кодів економічної класифікації видатків.

 

Приймає звітність від структурних підрозділів районної державної адміністрації та одержувачів бюджетних коштів про виконання бюджетних програм.

Формує зведені квартальні та річну звітність по районній державній адміністрації та подає до Бородянського управління державної казначейської служби України Київської області та Київської обласної державної адміністрації.

Забезпечує виконання загальнодержавних і регіональних програм, законів та інших нормативно-правових актів.

Розробляє проекти розпоряджень та проекти наказів щодо організації ведення бухгалтерського обліку в апараті та інших структурних підрозділах райдержадміністрації. 

2.15.   Вносить пропозиції щодо структури штатного розпису,  встановлення розміру посадових окладів, надбавок і премій апарату райдержадміністрації та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, які мають рахунки державного бюджету в установах державної казначейської служби та є розпорядниками коштів державного бюджету нижчого рівня по КПКВК ДБ 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області»).

2.16.   Здійснює розрахунки із заробітної плати, веде особові картки з її нарахування працівникам апарату та структурних підрозділів  райдержадміністрації (крім структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права, які мають рахунки державного бюджету в установах державної казначейської служби та є розпорядниками коштів державного бюджету нижчого рівня по КПКВК ДБ 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області»).

2.17.   Працює з персональними даними працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації та вживає заходів щодо дотримання Закону України «Про захист персональних даних».

2.18.   Здійснює розрахунки з працівниками райдержадміністрації щодо витрат, понесених у відрядженнях, з постачальниками та підрядниками.

2.19.   Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

2.20.   Забезпечує облік руху активів установи, контролює їх списання, проводить інвентаризацію коштів та майна, що знаходяться на балансі райдержадміністрації, контролює наявність майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.21.   Забезпечує правильність зарахування та використання власних надходжень районної державної адміністрації.

2.22    Забезпечує своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

2.23    Надає методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації з питань організації бухгалтерського обліку та звітності.

2.24.   За дорученням керівництва готує відповіді з питань бухгалтерського обліку та

звітності на запити відповідних центральних органів виконавчої влади та інших структур.

2.25.   Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій,  депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

2.26.   Забезпечує вчасне складання та подання місячної, квартальної, річної фінансової, зведеної звітності та статистичної звітності до відповідних органів.

2.27.   Організовує контроль за роботою матеріально-відповідальних осіб стосовно обліку та збереження майна, яке знаходиться на їх відповідальному зберіганні.

2.28.   Здійснює облік, систематизацію та зберігання нормативних документів щодо бухгалтерського обліку та звітності.

2.29    Здійснює контроль за дотримання фінансової та касової дисципліни, цільовим та раціональним використанням бюджетних коштів, матеріально-технічних ресурсів райдержадміністрації.

2.30.   Забезпечує збереження первинних бухгалтерських документів та передачу їх в архів райдержадміністрації у встановленому порядку.

2.31.  Здійснює заходи щодо енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії.

2.32.   Здійснює в установленому порядку забезпечення апарату та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації технічними засобами, інвентарем, меблями, оргтехнікою та іншим, прогнозує їх потреби, готує пропозиції щодо шляхів їх вирішення .

2.33. Забезпечує утримання в належному технічному, санітарному та протипожежному стані службових приміщень районної державної адміністрації.

2.34. Здійснює контроль за належним станом державної символіки, вивісок на адміністративному будинку  та його службових приміщеннях.

 

3. Права відділу

 

3.1.      Представляти районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу фінансово - господарського забезпечення районної державної адміністрації, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

3.2.      Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації структурними підрозділами районної державної адміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

3.3.      Залучати спеціалістів інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх

компетенції, одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій інформацію та матеріали щодо здійснення покладених на відділ функцій.

3.4.      Готувати і вносити проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації та проекти наказів керівника апарату районної державної адміністрації з питань, що відносяться до його функцій.

3.5.      Вносити голові районної державної адміністрації  та керівнику апарату районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

3.6       Вимагати від працівників адміністрації дбайливого ставлення до майна районної держадміністрації.

3.7.      Вимагати від працівників раціонального та економного використання енергоносіїв та витратних матеріалів установи.

3.8.      Подавати в установленому порядку пропозиції голові, першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації щодо:

3.8.1.   Створення умов для належного збереження майна, цільового та  ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.

3.8.2.   Визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників.

3.8.3.   Визначення джерел погашення кредиторської заборгованості.

 

4. Організація роботи відділу

 

4.1.      Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об'єднаннями громадян.

4.2.      Відділ використовує велику гербову печатку районної державної адміністрації.

4.3.      Відділ очолює начальник відділу – головний бухгалтер, який  призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації в установленому законодавством порядку. 

4.4.      Начальник відділу-головний бухгалтер повинен відповідати  професійно-кваліфікаційним вимогам відповідно до Закону України «Про державну службу».

4.5.        Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу встановлюється головою райдержадміністрації у встановленому законодавством  порядку.

 

5. Начальник відділу-головний бухгалтер

 

5.1.     Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації.

5.2.     Здійснює керівництво діяльністю відділу фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

5.3.     Погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

5.4.     Бере у разі потреби участь в організації та проведенні перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності підпорядкованих установ.

5.5.     Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.

5.6.     Погоджує кандидатури працівників відділу фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов'язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

5.7.     Надає пропозиції та готує відповідні проекти наказів щодо визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності районної державної адміністрації і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями.

5.8.  Надає пропозиції щодо:

5.8.1.  Визначення оптимальної структури відділу фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації та чисельності її працівників.

5.8.2.  Вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності районної державної адміністрації.

5.8.3.  Створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів.

5.8.4.  Визначення джерел погашення кредиторської заборгованості.

5.8.5.  Притягнення до відповідальності працівників відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації та

працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації за результатами контрольних заходів, проведених державними органами.

5.8.6.  Удосконалення порядку здійснення поточного контролю.

5.9. Підписує звітність та має право другого підпису на фінансових документах, які є підставою для: перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів); проведення розрахунків відповідно до укладених договорів; перерахування доходів працівників на їх рахунки; приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна; проведення інших господарських операцій.

5.10.   Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує голову районної державної адміністрації про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

5.11.   Вносить пропозиції про вдосконалення роботи щодо захисту персональних даних.

5.12.  Здійснює контроль за:

5.12.1. Відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться районною державною адміністрацією.

5.12.2.  Складанням звітності відповідно до чинного законодавства.

5.12.3.  Цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереження майна.

5.12.4. Дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна районної державної адміністрації.

5.12.5. Правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди.

5.12.6. Відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням.

5.12.7. Відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

5.12.8. Станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості районної державної адміністрації та її інших структурних підрозділів.        

5.12.9. Додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти.

5.13. Погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

5.14.   Виконує інші обов'язки, передбачені законодавством.

5.15.   Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації - головний бухгалтер або особа, яка його

заміщує, не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності.

5.16.   Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посаду  та звільняються з посади керівником апарату адміністрації за процедурою  передбаченою законодавством України  при проходженні державної служби. 

5.17.   На працівників відділу поширюються всі обов’язки, обмеження і права відповідно до Закону України  «Про державну службу» i іншими нормативними актами.

5.18.   Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення районної державної адміністрації - головний бухгалтер у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.19.  У разі відсутності начальника відділу-головного бухгалтера його обов‘язки виконує головний спеціаліст відділу, а у разі відсутності начальника та головного спеціаліста відділу обов’язки начальника відділу-головного бухгалтера виконує інший працівник відділу, згідно розпорядження голови районної державної адміністрації.

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                                             Л.Є.Болясов

 


 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld