Відкриті дані
Звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2019 року PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
05.08.2019 07:25

Переглянути звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2019 року

 
ПОЛОЖЕННЯ про управління фінансів Бородянської районної державної адміністрації PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
25.04.2017 08:36

 

 


 БОРОДЯНСЬКА   РАЙОННА   ДЕРЖАВНА   АДМІНІСТРАЦІЯ

КИЇВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

22.05.2018_                                                                                                              №  _180

Про затвердження Положення про управління фінансів Бородянської районної державної адміністрації

 

 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну службу» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2013 № 348 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ з питань фінансів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у м. Києві та Севастополі державної адміністрації», Регламенту Бородянської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням райдержадміністрації від 26.04.2018 № 142, розпоряджень т.в.о. голови Бородянської райдержадміністрації від 19.01.2018 №11 «Про здійснення повноважень  керівника державної служби», з метою приведення у відповідність до норм чинного законодавства:

 

1. Затвердити  Положення про  управління фінансів Бородянської районної державної адміністрації, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження районної державної адміністрації від 17 січня 2014 року «Про затвердження Положення про управління фінансів».

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації Барчана В.А.

 

 

 

 

Т.в.о голови адміністрації                                                  В.М.Корнієнко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження  т.в.о. голови Бородянської  районної   державної  адміністрації

 22.05.2018  № 180

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про управління фінансів Бородянської

районної державної адміністрації

 

1.  Управління фінансів Бородянської районної державної адміністрації (далі - Управління) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, входить до їх складу, підпорядкований голові райдержадміністрації, а також  підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації.

Управління є бюджетною, неприбутковою установою.

 

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови Бородянської районної державної адміністрації, рішеннями Бородянської районної ради, наказами Департаменту фінансів Київської обласної державної адміністрації прийнятими у межах її компетенції, а також цим положенням.

 

3. Основними завданнями Управління є:

3.1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Бородянського району;

3.2. розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

3.3. підготовка розрахунків до проекту районного бюджету Бородянського району та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди і його подання на розгляд голові районної державної адміністрації;

  3.4. розроблення  пропозицій з удосконалення методів фінансового   і бюджетного планування та здійснення витрат;

3.5. проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану відповідної адміністративно-територіальної одиниці, перспектив її подальшого розвитку;

3.6. здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету Бородянського району, координація діяльності в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання зазначеного бюджету.

 

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

4.1. надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

4.2. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

4.3. забезпечує в межах свої повноважень захист законних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4.4. аналізує в межах повноважень стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

4.5. вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету;

4.6. готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку в межах території району;

4.7. бере участь у:

4.7.1. підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

4.7.2.  погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

4.7.3.  розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

4.7.4.  розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;

4.8.     аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету;

4.9. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

4.10. розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

4.11. визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

4.12. проводить під час складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4.13. приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

4.14. бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

4.15. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

4.16. організовує роботу з підготовки проекту районного бюджету, визначає за дорученням голови районної державної адміністрації порядок і строки подання структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами сільських та селищних рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету і прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу між бюджетами сіл і селищ для виконання спільних проектів; складає проект районного бюджету та прогноз на наступні за плановим два бюджетні періоди; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або  для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд голові районної державної адміністрації;

4.17. розробляє проекти нормативно-правових актів, перевіряє рішення районних рад про затвердження бюджету та внесення змін до нього щодо відповідності бюджетному законодавству;

4.18. готує проекти рішень Бородянської районної ради про внесення змін до районного бюджету;

4.19. складає і затверджує тимчасовий розпис районного бюджету та розпис районного бюджету,  вносить в установленому порядку зміни до розпису районного бюджету, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

4.20. затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

4.21. проводить в установленому порядку розрахунки між обласним бюджетом  та районним бюджетом;

4.22. перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

4.23. здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходження доходів до районного бюджету;

4.24. організовує виконання районного бюджету, забезпечує  разом з територіальними органами Державної фіскальної служби, територіальними органами Державної казначейської служби України, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації надходження доходів до районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

4.25. здійснює в установленому порядку загальну організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

4.26. зводить показники бюджетів місцевого самоврядування, що входять до бюджету району та подає їх у встановлені строки до Департаменту фінансів Київської облдержадміністрації;

4.27.  забезпечує захист фінансових інтересів держави;

4.28. готує і подає районній раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду районного бюджету, про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень бюджетних установ) фондів районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до районного бюджету;

4.29. проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

4.30. за рішенням районної ради розміщує тимчасово вільні кошти районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків та придбаває державні цінні папери, цінні папери, імітовані відповідною районною радою;

4.31. аналізує бюджетну та фінансову звітність (інші звіти) про виконання місцевих бюджетів та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;

4.32. інформує голову райдержадміністрації про стан виконання районного та місцевих бюджетів району за кожний звітний період та подає річний та квартальний звіт про виконання районного бюджету на розгляд колегії райдержадміністрації;

4.33. розглядає звернення щодо виділення коштів із резервного фонду бюджету  та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

4.34. проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки району, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

4.35. організовує та проводить внутрішній аудит у порядку, визначеному законодавством;

4.36.бере участь у розробленні та економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу району;

4.37.  в установленому порядку вивчає разом з установами Національного банку України питання грошового обігу в районі, а також бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення району;

4.38.розглядає у межах своєї компетенції в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

4.39. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної, районної ради;

4.40. готує (бере участь  підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій в робочих груп у межах своїх повноважень;

4.41. бере участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення граничної чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевої державної адміністрації та здійснює в межах своєї компетенції контроль за витрачанням цих коштів;

4.42. здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету;

4.43. застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

4.44. приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах встановлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема щодо:

4.44.1. зупинення операцій з бюджетними коштами;

4.44.2. призупинення бюджетних асигнувань;

4.44.3. зменшення бюджетних асигнувань;

4.44.4. повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

4.44.5. безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів;

4.45. організовує роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи в Управлінні;

4.46. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

4.47. постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

4.48. контролює ограни місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

4.49.   здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

4.50. організовує роботу з планування та фінансування видатків за кодом програмної класифікації видатків 7801010 «Здійснення виконавчої влади у Київській області»;

4.51. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

4.52. організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

4.53. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

4.54. забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в Управлінні;

4.55. забезпечує подання до органів Державної казначейської служби України фінансової звітності щодо мобілізаційної підготовки району;

4.56. бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

4.57. забезпечує захист персональних даних;

4.58. забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Управління;

4.59.здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на Управління завдань передбачені законом повноваження.

 

5. Управління має право:

5.1. одержувати в установленому законодавством порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування райдержадміністрації, територіального органу Державної казначейської служби України, органу державної фіскальної служби, інших державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання районного бюджету та звітування про його виконання;

5.2. залучати фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції Управління;

5.3. вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у галузі фінансів;

5.4. користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами; 

5.5. скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Управління.

 

6. Управління в установленому законодавством порядку та у межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Інші питання діяльності Управління.

7.1.Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Департаментом фінансів Київської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку;

7.2.Один з начальників відділів Управління є одночасно заступником начальника  управління призначається на посаду і звільняється з посади наказом начальника Управління.

 

8. Начальник Управління:

8.1. здійснює повноваження керівника державної служби в Управлінні , несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

8.2. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Управління;

8.3. затверджує положення про підпорядковані йому структурні одиниці, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними; 

8.4. планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

8.5. вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

8.6. звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи; 

8.7. може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

8.8. представляє інтереси Управління у відносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням голови районної державної адміністрації;

8.9. видає у межах своєї компетенції накази, організовує здійснення  контролю за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному територіальному управлінні юстиції у Київській області.

8.10. подає на затвердження голові районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

8.11. розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису на утримання Управління;

8.12. затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8.13. призначає на посаду та звільняє з посади працівників Управління;

8.14. організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

8.15. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

8.16.   забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

8.17. здійснює заходи щодо дотримання антикорупційного законодавства;

8.18. здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

9. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції України та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерству фінансів України міністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою Бородянської райдержадміністрації.

 

10. В Управлінні для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника Управління (голова колегії), заступника начальника Управління за посадою, а також інших працівників Управління.

До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

Склад колегії затверджується головою Бородянської районної державної адміністрації за поданням начальника Управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника Управління.

 

11. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

 

12. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначається в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.  

 

13. Штатний розпис та кошторис Управління затверджуються в установленому законодавством порядку.

 

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                       Л.Є.Болясов


 


free pokerfree poker

Статистика відвідувачів

developed byDworld